Obowiązek informacyjny rodo

10 gru 2020

KOMPAS FORSAFE EU 2020/19 – Kara dla Deutsche Wohnen SE


W trakcie kontroli na miejscu w siedzibie Deutsche Wohnen SE w czerwcu 2017 r. oraz marcu 2019 r. niemiecki organ nadzorczy ustalił, że przedsiębiorstwo wykorzystywało do przechowywania danych osobowych najemców system archiwizacyjny, nieprzewidujący możliwości usunięcia danych, które nie były już niezbędne. Dane osobowe najemców były przechowywane bez sprawdzenia czy ich przechowywanie jest dopuszczalne, a nawet czy jest konieczne. W poddanych analizie pojedynczych przypadkach można było stamtąd uzyskać prywatne informacje o najemcach, których to dotyczyło, chociaż nie służyły już one pierwotnemu celowi, dla którego zostały zebrane. Chodziło przy tym o dane dotyczące sytuacji osobistej oraz finansowej, jak np.: zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia, wyciągi z umów o pracę oraz umów o naukę zawodu, dane podatkowe oraz dotyczące ubezpieczenia społecznego oraz chorobowego, jak również wyciągi z konta.

 

Finalnie ustalono, że Deutsche Wohnen SE świadomie utworzyło niewłaściwą strukturę archiwum i przetwarzało dane osób, których dane dotyczą w niewłaściwy sposób przez długi okres.

Poza nałożeniem sankcji za to strukturalne naruszenie, Berliński Rzecznik ds. Ochrony Danych nałożył jeszcze na przedsiębiorstwo dalsze kary pieniężne w wysokości pomiędzy 6 000, a 17 000 Euro za niezgodne z prawem przechowywanie danych osobowych najemców w 15 konkretnych przypadkach.

Decyzję Berlińskiego Rzecznika ds. Ochrony Danych znajdziecie tutaj: https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191105-PM-Bussgeld_DW.pdf

Pobierz kompas-forsafe_eu_19