Obowiązek informacyjny rodo

Kontakt

FORSAFE Sp. z o.o.

al. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź
tel.: +48 42 631-95-62
kom. +48 600-005-880
e-mail: biuro@forsafe.pl

numer KRS: 0000465922
NIP: 725-206-86-85
REGON: 101618822

Spółka wpisana do XX Wydziału KRS pod numerem 0000465922
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy 20.000 zł wpłacony w całości.

Formularz kontaktowy
    Regulamin warsztatów ŚRODY dla IODy