Kontakt

FORSAFE Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź
tel.: +48 42 631-95-62
kom. +48 600-005-880
e-mail: biuro@forsafe.pl

numer KRS: 0000465922
NIP: 725-206-86-85
REGON: 101618822

Spółka wpisana do XX Wydziału KRS pod numerem 0000465922
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy 20.000 zł wpłacony w całości.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowej od FORSAFE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000465922, NIP 725-206-86-85. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
  - podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  - podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.forsafe.pl;
  - podmiotom współpracującym w zakresie realizacji usługi Newsletter;
  na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
  - innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.FreshMail.pl