Obowiązek informacyjny rodo

Kompas FORSAFE – przegląd decyzji i kar za naruszenia RODO