Aktualności

NEWSLETTER

Forsafe logo

FORSAFE Sp. z o.o.

  • ul. Żwirki 17
  • 90-539 Łódź
  • tel. +48 42 631-95-62
  • kom. 600-005-880
  • e-mail: biuro@forsafe.pl
  • KRS: 0000465922
  • NIP: 725-206-86-85
  • REGON: 101618822

Spółka wpisana do XX Wydziału KRS pod numerem 0000465922 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia. Kapitał zakładowy 20.000 zł wpłacony w całości.

© FORSAFE 2013 - 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

FreshMail.pl