Obowiązek informacyjny rodo

13 paź 2020

KOMPAS FORSAFE PL 2020/3 – kara dla prywatnej spółki zajmującej się dostarczaniem i analizą danych


We wrześniu 2018 r. w trakcie kontroli prowadzonej przez pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych oceniono, że pewna spółka prywatna zajmująca się dostarczaniem i analizą danych nie spełniła obowiązku informacyjnego wobec 6 671 368 osób, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 

Spółka ta pozyskiwała dane z publicznie dostępnych rejestrów. Nie tylko Krajowego Rejestru Sądowego, ale również CEIDG czy REGON. Bazy te zawierają dane konkretnych osób fizycznych, wraz z adresami, a czasem także numerami telefonów. Zdaniem firmy, zawiadamianie każdej z sześciu milionów osób znajdującej się w jej bazie danych było możliwe – lecz zarazem byłoby także modelowym przykładem „niewspółmiernego wysiłku” opisanego w RODO. Spółka szacowała wówczas, że przeprowadzenie takiej operacji kosztowałoby ją nawet 30 mln zł.

Decyzję urzędu znajdziecie na stronie: https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.3.2018

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2020_3