Obowiązek informacyjny rodo

12 sty 2021

KOMPAS FORSAFE PL 2021/2 – Upomnienie dla Spółki U. Sp. z o. o. w G.


Dzisiaj chcemy przybliżyć naruszenie, które w minionym roku mogło wydarzyć się w bardzo wielu podmiotach. Po pierwsze względu na niedostateczne wyedukowanie pracowników tego podmiotu, a po drugie być może ze względu na strach przed wykonywaniem obowiązków pracowniczych w dobie pandemii koronawirusa. Tym razem skończyło się tylko na upomnieniu ze strony organu nadzorczego.

W związku z panującym stanem epidemiologicznym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. wpłynęło pismo o udzielanie informacji dotyczących adresów osób objętych kwarantanną do Komendy Powiatowej Policji w G., Naczelnika Poczty Polskiej w G., Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie powiatu g. oraz Komendy Straży Pożarnej w G. Konieczność pozyskania wnioskowanych danych osobowych uzasadniona była obawą przed narażaniem pracowników na zagrożenie w związku z COVID – 19. Dane te przesyłane były drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail w formie tabeli zawierającej: nazwę miejscowości, ulicę, numer posesji/lokalu.
W toku postępowania sprawdzającego Prezes UODO ustalił, iż do wycieku danych doszło za sprawą pracownika zatrudnionego w U. Sp. z o.o.. Spółka otrzymywała wykazy miejsc kwarantanny na terenie miasta oraz gminy G. drogą elektroniczną z Komendy Powiatowej Policji w G. w celu przekazywania ich dalej upoważnionym pracownikom Zakładu Oczyszczania Miasta, by zweryfikować, czy w danym okresie odpady mają być odbierane z miejsc, które widnieją na wyżej wskazanych wykazach.
W dniu naruszenia wykaz taki został wydrukowany i pozostawiony na krótki czas bez należytego nadzoru w siedzibie Spółki U. Sp. z o. o. w G. W tym czasie pracownik Spółki U. Sp. z o. o. w G. – kierowca w Zakładzie Oczyszczania Miasta, korzystając z tego, że osoba odpowiedzialna za nadzór nad wydrukowanym wykazem była skierowana do niego plecami, skopiował (utrwalił w postaci zdjęcia) ten wykaz, a następnie udostępnił co najmniej jednej innej osobie.
W związku z wyjaśnieniami złożonymi przez administratora i po rozpatrzeniu sprawy Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia oraz nakazał zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.
👉Decyzję UODO znajdziecie na stronie: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5101.25.2020