Obowiązek informacyjny rodo

30 mar 2021

KOMPAS FORSAFE PL 2021/25 – Upomnienie za naruszenie statusu Inspektora Ochrony Danych


Przybliżamy dzisiaj sprawę naruszenia jakiego w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych dopuścił się administrator danych, czyli Szpital w C., polegającego na niewłaściwej realizacji przez Szpital obowiązku wskazanego w art. 38 ust. 6 rozporządzenia 2016/679, czyli zobowiązanie IOD do nadawania upoważnień personelowi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W ocenie PUODO, rola IOD powinna koncentrować się na monitorowaniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wewnętrznych polityk oraz prawidłowego wykonywania wynikających z nich obowiązków, a także doradzaniu i podnoszeniu świadomości w zakresie tych obowiązków.

IOD nie powinien być osobą, która realizuje obowiązki określone w art. 29 i art. 32 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679, tym bardziej, że adresatem norm zawartych w przytoczonych przepisach jest administrator danych lub podmiot przetwarzający.

Szczegóły tej sprawy znajdziecie na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/353/1872

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2021_25