Obowiązek informacyjny rodo

Nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Naruszenie to dotyczy najczęściej art. 58 ust. 2 RODO

Przejrzyj kary nałożone w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce za to naruszenie

DataKrajOrgan nadzorczy wydający decyzjęPodmiot kontrolowanyKara (EUR)Kompas
05.01.2021 r.PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPani M. Z. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą K.
18.796Zobacz KOMPAS
13.12.2023PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychM. Sp. z o.o.5.000Zobacz KOMPAS

Jak zapobiegać takim naruszeniom?

1. Dokonując zgłoszenia naruszenia danych osobowych, współpracuj z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wykonuj jego zalecenia, wytyczne, nakazy lub decyzje.

WRÓĆ DO KOMPASU FORSAFE