Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Bezpieczeństwo informacji


Bezpieczeństwo jest procesem wymagającym ciągłego doskonalenia

Zachowanie właściwego poziomu ochrony i bezpieczeństwa informacji powinno być jednym z priorytetów funkcjonowania każdej organizacji. Zajmujemy się wdrażaniem efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI / ISMS), a także prowadzeniem audytów bezpieczeństwa informacji w celu obiektywnej i niezależnej oceny oraz określenia, w jakim stopniu spełniane są założone kryteria. Audyt bezpieczeństwa informacji prowadzony jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie, połączone z wytycznymi jakościowymi opisanymi w międzynarodowych normach i standardach.

Audyt bezpieczeństwa informacji opiera się na:

  1. wykonaniu analizy i szacowania ryzyka w oparciu o normy PN-ISO/IEC 27005:2014 oraz PN-ISO 31000:2012,
  2. zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI / ISMS) zgodnie z wytycznymi opisanymi w normie PN-ISO/IEC 27002:2017,
  3. kompleksowym audycie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2017,
  4. przeprowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji uwzględniając specyfikę działalności organizacji, potrzeby oraz wymagania sektorowe,
  5. przygotowaniu organizacji do procesu certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą (współpracujemy z trzema renomowanymi podmiotami),
  6. zapewnieniu opieki doradczej po wdrożeniu systemu oraz utrzymanie systemu z udziałem naszego pełnomocnika.

Wdrożenie oraz zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji pozwoli na zbudowanie świadomego, nowoczesnego i zaufanego partnerstwa w stosunku do aktualnych i potencjalnych kontrahentów.


FreshMail.pl