Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Bezpieczeństwo informacji


Wdrożenie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), a także regularne prowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji w celu obiektywnej i niezależnej oceny oraz określenia, w jakim stopniu spełniane są założone kryteria ochrony danych,  pozwala  na  budowanie  świadomego  i  zaufanego partnerstwa z kontrahentami. 
Audyt jest prowadzony zgodnie z wytycznymi jakościowymi  opisanymi  w normach z rodziny ISO 27000.

Audyt bezpieczeństwa informacji opiera się na:

 • wykonaniu analizy i szacowania ryzyka w oparciu o normy PN-ISO/IEC 27005:2014 oraz PN-ISO 31000:2012,
 • zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI / ISMS) zgodnie z wytycznymi opisanymi w normie PN-ISO/IEC 27002:2017,
 • kompleksowym audycie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2017,
 • przeprowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji uwzględniając specyfikę działalności organizacji, potrzeby oraz wymagania sektorowe,
 • przygotowaniu organizacji do procesu certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą (współpracujemy z trzema renomowanymi podmiotami),
 • zapewnieniu opieki doradczej po wdrożeniu systemu oraz utrzymanie systemu z udziałem naszego pełnomocnika.

 

Chcesz wdrożyć efektywny system zarządzania bezpieczeństwem informacji?


  * dane obowiązkowe.
  Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO