Obowiązek informacyjny rodo

15 Cze 2020

Stanowisko ZFODO w zakresie mierzenia temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19


COVID-19 nie odpuszcza, a mierzenie temperatury, zgodnie z wytycznymi WHO jest jedną z podstawowych metod rozpoznawania zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), dlatego też wielu przedsiębiorców zdecydowało się na jej wprowadzenie w miejscach pracy, jako dodatkowego środka bezpieczeństwa w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią.

Z analizy stanowisk organów nadzorczych z zakresu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej wynika, że większość z nich uznaje informację o temperaturze ciała za informację o stanie zdrowia, a więc daną osobową szczególnej kategorii.

Mamy tutaj zatem do czynienia z dwoma równoważnymi zagadnieniami jakimi są ochrona zdrowia i życia ludzi oraz ochrona informacji o objawach chorobowych mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 (podwyższona temperatura).

Biorąc pod uwagę, zmieniające się obecnie warunki pracy, pracodawcy zobowiązani są by przede wszystkim chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.  Jednak zdaniem ZFODO wprowadzone dotychczas w Polsce przepisy oraz wydane wytyczne i stanowiska nie zawierają jednolitych, niebudzących wątpliwości zasad postępowania w omawianym zakresie i mogą powodować zagubienie pracodawców związane z ich stosowaniem. Dlatego też 27 maja 2020 Związek Firm Ochrony Danych Osobowych przyjął „Stanowisko w zakresie mierzenia temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19”.

Dokument ten ma na celu wypracowanie wspólnej opinii Firm zrzeszonych w ZFODO wobec aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, czyli:

Jego głównym zadaniem jest wywołanie dyskusji wśród specjalistów ds. ochrony danych osobowych oraz wskazanie najlepszych w ich ocenie kierunków, w których powinny iść kolejne regulacje, tak aby skracać administracyjne drogi wydawania decyzji i zapewnić bezpieczne warunki pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią „Stanowiska w zakresie mierzenia temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19” dostępnej na stronie ZFODO.

O ZFODO:

ZFODO to Związek Firm Ochrony Danych Osobowych, które posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie biznesowym w obszarze ochrony danych osobowych.

Dostarczają usługi profesjonalne na najwyższym poziomie największym firmom z sektora prywatnego, jak również jednostkom samorządowym i rządowym.

Posiadają doświadczenie w wielu sektorach i branżach, dzięki czemu oferują swoim Klientom indywidualne dostosowane do ich potrzeb rozwiązania. Posiadają wielu partnerów biznesowych – kancelarie prawne, firmy doradcze z obszaru IT oraz marketingu. To pozwala im kompleksowo doradzać ich Klientom – doradzać nie tylko  w obszarze ochrony danych, ale całokształtu biznesów ich Klientów.

Pracownicy firm zrzeszonych w ZFODO są autorami lub współautorami najważniejszych w kraju publikacji i raportów dotyczących ochrony danych osobowych. Jako prelegenci oraz trenerzy uczestniczą w wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą.

Więcej na stronie:  https://www.zfodo.org.pl/