Obowiązek informacyjny rodo

ŚRODY dla IOD’y – Warsztat Profesjonalistów

ŚRODY dla IOD’y to cykl Warsztatów Profesjonalistów stworzony przez FORSAFE

Jego głównym celem jest zgromadzenie osób odpowiedzialnych za ochronę danych w różnych podmiotach publicznych i w sektorze prywatnym oraz zmotywowanie ich do wymiany swoich doświadczeń w zakresie pełnionych funkcji Inspektora Ochrony Danych lub specjalisty ds. ochrony danych osobowych. Pierwsze spotkania zostały zorganizowane wiosną 2019 roku, a niekonwencjonalna formuła warsztatu przy śniadaniu została świetnie przyjęta przez ich Uczestników.

Do tej pory zorganizowaliśmy już 12 edycji ŚRÓD dla IOD’y, w trakcie których omówiliśmy poniższe tematy:

1 INCYDENTY I NARUSZENIA

Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
Data: 24.04.2019 r.

 • Jakie zdarzenia noszą znamiona incydentów, a jakie naruszeń?
 • Czy prowadzić i w jakim zakresie wewnętrzny rejestr naruszeń?
 • Które naruszenia zgłaszać do PUODO?

2 RODO A CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Prowadzenie: Mateusz Makowski & Michał Grobelny, ILS Sp. z o.o.
Data: 22.05.2019 r.

 • Pejoratywnie o ryzyku w aspekcie wymagań RODO, UKSC i norm ISO.

3 WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI

Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
Data: 26.06.2019 r.

 • Jak skonstruować umowę i kto powinien odpowiadać za poszczególne elementy współadministrowania?
 • Powierzenie, a udostępnienie danych. Z kim należy zawrzeć umowę powierzenia, a z kim umowę udostępnienia?

4 HR’Y PO RODO

Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
Data: 25.09.2019 r.

 • Jak zmieniła się praca w dziale HR po wprowadzeniu RODO?
 • Jakie zmiany w kodeksie pracy wprowadziła tzw. Ustawa Sektorowa?

5 CZY MOŻNA UBEZPIECZYĆ SIĘ OD RODO?

Prowadzenie: Maciej Kokot, Financial Life
Data: 23.10.2019 r.

 • Kiedy warto się ubezpieczyć, co można ubezpieczyć i od czego zależy koszt?
 • Polisy dla Procesorów, Administratorów i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

6 PRZESŁANKI LEGALIZUJĄCE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
Data: 27.11.2019 r.

 • Jak interpretować prawnie uzasadniony interes Administratora i w jakich sytuacji możemy skorzystać z danej przesłanki?

7 PPK – NOWE WYZWANIA DLA PRACODAWCÓW

Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
Data: 11.12.2019 r.

 • Jak zbierać i przekazywać dane osobowe pracowników do instytucji finansowych?
 • Przez jaki okres przechowywać dokumentację związaną z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i jak je tworzyć dla pracowników tymczasowych?

8 PRACA IOD’y W CZASIE EPIDEMII

Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
Data: 08.04.2020 r.

 • Jakie wyzwania stoją przed Inspektorami Ochrony Danych w dobie epidemii?

9 PRACA ZDALNA – JAK UNIKNĄĆ NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Prowadzenie: Mateusz Widziszewski & Dariusz Dobosz, FORSAFE
Data: 22.04.2020 r.

 • Jak uniknąć naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych?
 • Jak postąpić w przypadku wykrycia incydentu?
 • Czy każde naruszenie trzeba zgłosić do organu nadzorczego?
 • Jak zarządzać incydentami w firmie?

10 MONITORING JAKO FORMA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
Data: 13.05.2020 r.

 • Jak stosować monitoring wizyjny zgodny z RODO?
 • Czy można i w jakim zakresie monitorować służbową pocztę elektroniczną?
 • Czy kontrolowanie GPS w samochodach służbowych jest zasadne?

11 OCENA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU I TEST RÓWNOWAGI

Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
Data: 27.05.2020 r.

 • Co to jest prawnie uzasadniony interes i jak stosować go jako podstawę do przetwarzania danych?
 • Jak poprawnie definiować cel przetwarzania danych?
 • Jak rozpatrywać interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą?
 • Czym jest test równowagi i kiedy należy go przeprowadzić?

12 POWIERZENIE DANYCH – JAK PRAWIDŁOWO ZABEZPIECZYĆ INTERESY ADMINISTRATORA

Prowadzenie: Mateusz Widziszewski & Dariusz Dobosz, FORSAFE
Data: 10.06.2020 r.

 • Jak prawidłowo wybrać podmiot przetwarzający, jak go zweryfikować i sprawdzić gwarancje?
 • Powierzenie, czy udostępnienie danych? Czym to się różni?
 • Jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia danych?
 • Jak prawidłowo prowadzić rejestry i dokumentację?

Przed nami najnowsze spotkanie:

untitled presen 49948181 ŚRODY dla IOD'y - Warsztat Profesjonalistów

Co w programie webinaru?

1. Kontrola UODO
a) Rodzaje i warianty kontroli
b) Obowiązki i uprawnienia kontrolowanego
c) Czynności kontrolne

2. Dokumentacja naruszeń

3. Audyt jako narzędzie do kontroli zgodności z RODO

Brzmi ciekawie?
Wypełnij zgłoszenie, aby wziąć udział w kolejnym Warsztacie ŚRODY dla IOD’y.

  Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webianarach na wskazany powyżej adres mailowy

  Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)

  Każde nasze spotkanie stanowi asumpt do aktywnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat aktualnie pojawiających się nowości i problemów z dziedziny ochrony danych danych osobowych. Na ŚRODY dla IOD’y zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych, Prawników, Kadrę Zarządzającą, osoby odpowiedzialne za budowanie kultury bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz wszystkich, którym te zagadnienia są bliskie. Jeśli masz pytania o ochronę danych osobowych i wciąż szukasz gotowych rozwiązań dołącz do nas w trakcie kolejnej ŚRODY dla IOD’y!