Obowiązek informacyjny rodo

ŚRODY dla IOD’y – Warsztat Profesjonalistów

ŚRODY dla IOD’y to cykl Warsztatów Profesjonalistów stworzony przez FORSAFE

Jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń  osób odpowiedzialnych za ochronę danych w różnych podmiotach publicznych i w sektorze prywatnym w zakresie pełnionych funkcji Inspektora Ochrony Danych lub specjalisty ds. ochrony danych osobowych. 

Na ŚRODY dla IOD’y zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych, Prawników, Kadrę Zarządzającą, osoby odpowiedzialne za budowanie kultury bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz wszystkich, którym te zagadnienia są bliskie.

NOWE TERMINY SPOTKAŃ !

Banner SDI Cyberbepieczenstwo minimalizacja zagrozen ŚRODY dla IOD'y - Warsztat Profesjonalistów

Biorę udział!

  * dane niezbędne do otrzymania linka do wydarzenia online. Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO

  Regulamin ŚRODY dla IOD'y

  Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webinarach na wskazany powyżej adres mailowy

  Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)  Dotychczas zorganizowaliśmy już 21 edycji ŚRÓD dla IOD’y, w trakcie których omówiliśmy:

  21 Cyberbezpieczeństwo – minimalizacja zagrożeń.

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 23.06.2021 r.

  • Ochrona sieci informatycznych, korzystanie z programów zabezpieczających.
  • Cyberbezpieczeństwo a RODO.
  • Omówienie rodzajów zagrożeń i możliwości ich zapobiegania.

  20 RODO w marketingu.

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 09.06.2021 r.

  • Legalność przetwarzania danych osobowych w marketingu – podstawy prawne.
  • Cele przetwarzania danych osobowych w marketingu?
  • Media społecznościowe – podstawy i obowiązki z perspektywy przedsiębiorcy.
  • Wizerunek jako szczególna dana osobowa w marketingu.

  19 RODO czy DODO? Dwa reżimy ochrony danych osobowych.

  Prowadzenie: Sylwia Charzyńska, FORSAFE
  Data: 19.05.2021 r.

  • Kogo obowiązują przepisy RODO a kogo DODO?
  • Jakie są podstawowe różnice pomiędzy omawianymi reżimami ochrony danych?

  18 Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Twojej firmie. Na co zwrócić uwagę? Czego się wystrzegać?

  Prowadzenie: Dariusz Dobosz, FORSAFE
  Data: 05.05.2021 r.

  • Jakie są przepisy regulujące wybór odpowiednich środków zabezpieczeń danych?
  • Przykłady zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
  • Najczęstsze błędy w stosowaniu zabezpieczeń.

  17 Naruszenie – kontrola – kara. Wnioski z kar nałożonych przez PUODO

  Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
  Data: 21.04.2021 r.

  • Jakie wydarzenia noszą znamiona naruszenia bezpieczeństwa danych (zasady zgłaszania naruszeń do PUODO)?
  • Omówienie najciekawszych kar nałożonych w Polsce przez organ nadzorczy i wnioski.
  • Właściwe postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia.

  16 Odpowiedzialność IOD’a w organizacji

  Prowadzenie: Mateusz Widziszewski, FORSAFE
  Data: 07.04.2021 r.

  • Jaki jest status IOD’a w organizacji?
  • Jakie obowiązki powinien wykonywać IOD, a w jakich jedynie wspierać administratora?
  • Jaka jest odpowiedzialność karna IOD’a?

  15 Narzędzia do wykorzystania w pracy IOD’a

  Prowadzenie: Mateusz Widziszewski, FORSAFE
  Data: 16.12.2020 r.

  • Środki techniczne i organizacyjne, które są pomoce w celu nadzorowania systemu ochrony danych osobowych u Administratora.
  • Sposoby, metody oraz celowość ich wykorzystania.
  • Funkcjonowanie w kontekście wykazania przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  14 Aspekty prawne i dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 02.12.2020 r.

  • Jakie prawne są aspekty stosowania przepisów o cyberbezpieczeństwie?
  • Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w organizacji?

  13 Przygotowanie do kontroli PUODO

  Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
  Data: 18.11.2020 r.

  • Kontrola UODO
   a) Rodzaje i warianty kontroli
   b) Obowiązki i uprawnienia kontrolowanego
   c) Czynności kontrolne
  • Dokumentacja naruszeń
  • Audyt jako narzędzie do kontroli zgodności z RODO

  12 Powierzenie danych – jak prawidłowo zabezpieczyć interesy administratora?

  Prowadzenie: Mateusz Widziszewski & Dariusz Dobosz, FORSAFE
  Data: 10.06.2020 r.

  • Jak prawidłowo wybrać podmiot przetwarzający, jak go zweryfikować i sprawdzić gwarancje?
  • Powierzenie, czy udostępnienie danych? Czym to się różni?
  • Jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia danych?
  • Jak prawidłowo prowadzić rejestry i dokumentację?

  11 Ocena prawnie uzasadnionego interesu i test równowagi

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 27.05.2020 r.

  • Co to jest prawnie uzasadniony interes i jak stosować go jako podstawę do przetwarzania danych?
  • Jak poprawnie definiować cel przetwarzania danych?
  • Jak rozpatrywać interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą?
  • Czym jest test równowagi i kiedy należy go przeprowadzić?

  10 Monitoring jako forma przetwarzania danych osobowych

  Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
  Data: 13.05.2020 r.

  • Jak stosować monitoring wizyjny zgodny z RODO?
  • Czy można i w jakim zakresie monitorować służbową pocztę elektroniczną?
  • Czy kontrolowanie GPS w samochodach służbowych jest zasadne?

  9 Praca zdalna – jak uniknąć naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?

  Prowadzenie: Mateusz Widziszewski & Dariusz Dobosz, FORSAFE
  Data: 22.04.2020 r.

  • Jak uniknąć naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych?
  • Jak postąpić w przypadku wykrycia incydentu?
  • Czy każde naruszenie trzeba zgłosić do organu nadzorczego?
  • Jak zarządzać incydentami w firmie?

  8 Praca IOD’y w czasie epidemii

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 08.04.2020 r.

  • Jakie wyzwania stoją przed Inspektorami Ochrony Danych w dobie epidemii?

  7 PPK – Nowe wyzwania dla pracodawców

  Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
  Data: 11.12.2019 r.

  • Jak zbierać i przekazywać dane osobowe pracowników do instytucji finansowych?
  • Przez jaki okres przechowywać dokumentację związaną z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i jak je tworzyć dla pracowników tymczasowych?

  6 Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 27.11.2019 r.

  • Jak interpretować prawnie uzasadniony interes Administratora i w jakich sytuacji możemy skorzystać z danej przesłanki?

  5 Czy można ubezpieczyć się od RODO?

  Prowadzenie: Maciej Kokot, Financial Life
  Data: 23.10.2019 r.

  • Kiedy warto się ubezpieczyć, co można ubezpieczyć i od czego zależy koszt?
  • Polisy dla Procesorów, Administratorów i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

  4 HR’y po RODO

  Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
  Data: 25.09.2019 r.

  • Jak zmieniła się praca w dziale HR po wprowadzeniu RODO?
  • Jakie zmiany w kodeksie pracy wprowadziła tzw. Ustawa Sektorowa?

  3 Współadministrowanie danymi

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 26.06.2019 r.

  • Jak skonstruować umowę i kto powinien odpowiadać za poszczególne elementy współadministrowania?
  • Powierzenie, a udostępnienie danych. Z kim należy zawrzeć umowę powierzenia, a z kim umowę udostępnienia?

  2 RODO a cyberbezpieczeństwo

  Prowadzenie: Mateusz Makowski & Michał Grobelny, ILS Sp. z o.o.
  Data: 22.05.2019 r.

  • Pejoratywnie o ryzyku w aspekcie wymagań RODO, UKSC i norm ISO.

  1 Incydenty i naruszenia

  Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
  Data: 24.04.2019 r.

  • Jakie zdarzenia noszą znamiona incydentów, a jakie naruszeń?
  • Czy prowadzić i w jakim zakresie wewnętrzny rejestr naruszeń?
  • Które naruszenia zgłaszać do PUODO?