Obowiązek informacyjny rodo

ŚRODY dla IOD’y – Warsztat Profesjonalistów

ŚRODY dla IOD’y to cykl Warsztatów Profesjonalistów stworzony przez FORSAFE

Jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń  osób odpowiedzialnych za ochronę danych w różnych podmiotach publicznych i w sektorze prywatnym w zakresie pełnionych funkcji Inspektora Ochrony Danych lub specjalisty ds. ochrony danych osobowych. 

Na ŚRODY dla IOD’y zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych, Prawników, Kadrę Zarządzającą, osoby odpowiedzialne za budowanie kultury bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz wszystkich, którym te zagadnienia są bliskie.

NOWE TERMINY SPOTKAŃ !

Webinar Kasia ŚRODY dla IOD'y - Warsztat Profesjonalistów

Biorę udział!

  * dane niezbędne do otrzymania linka do wydarzenia online. Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO

  Regulamin ŚRODY dla IOD'y

  Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webianarach na wskazany powyżej adres mailowy

  Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)  Webinar Darek ŚRODY dla IOD'y - Warsztat Profesjonalistów

  Biorę udział!

   * dane niezbędne do otrzymania linka do wydarzenia online. Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

   Obowiązek informacyjny RODO

   Regulamin ŚRODY dla IOD'y

   Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webianarach na wskazany powyżej adres mailowy

   Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)   Webinar Sylwia ŚRODY dla IOD'y - Warsztat Profesjonalistów

   Biorę udział!

    * dane niezbędne do otrzymania linka do wydarzenia online. Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

    Obowiązek informacyjny RODO

    Regulamin ŚRODY dla IOD'y

    Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webianarach na wskazany powyżej adres mailowy

    Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)    Banner SDI RODO w marketingu 1 ŚRODY dla IOD'y - Warsztat Profesjonalistów

    Biorę udział!

     * dane niezbędne do otrzymania linka do wydarzenia online. Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

     Obowiązek informacyjny RODO

     Regulamin ŚRODY dla IOD'y

     Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webianarach na wskazany powyżej adres mailowy

     Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)     Banner SDI Cyberbepieczenstwo minimalizacja zagrozen ŚRODY dla IOD'y - Warsztat Profesjonalistów

     Biorę udział!

      * dane niezbędne do otrzymania linka do wydarzenia online. Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

      Obowiązek informacyjny RODO

      Regulamin ŚRODY dla IOD'y

      Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webianarach na wskazany powyżej adres mailowy

      Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)      Dotychczas zorganizowaliśmy już 16 edycji ŚRÓD dla IOD’y, w trakcie których omówiliśmy:

      1 Incydenty i naruszenia

      Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
      Data: 24.04.2019 r.

      • Jakie zdarzenia noszą znamiona incydentów, a jakie naruszeń?
      • Czy prowadzić i w jakim zakresie wewnętrzny rejestr naruszeń?
      • Które naruszenia zgłaszać do PUODO?

      2 RODO a cyberbezpieczeństwo

      Prowadzenie: Mateusz Makowski & Michał Grobelny, ILS Sp. z o.o.
      Data: 22.05.2019 r.

      • Pejoratywnie o ryzyku w aspekcie wymagań RODO, UKSC i norm ISO.

      3 Współadministrowanie danymi

      Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
      Data: 26.06.2019 r.

      • Jak skonstruować umowę i kto powinien odpowiadać za poszczególne elementy współadministrowania?
      • Powierzenie, a udostępnienie danych. Z kim należy zawrzeć umowę powierzenia, a z kim umowę udostępnienia?

      4 HR’y po RODO

      Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
      Data: 25.09.2019 r.

      • Jak zmieniła się praca w dziale HR po wprowadzeniu RODO?
      • Jakie zmiany w kodeksie pracy wprowadziła tzw. Ustawa Sektorowa?

      5 Czy można ubezpieczyć się od RODO?

      Prowadzenie: Maciej Kokot, Financial Life
      Data: 23.10.2019 r.

      • Kiedy warto się ubezpieczyć, co można ubezpieczyć i od czego zależy koszt?
      • Polisy dla Procesorów, Administratorów i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

      6 Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych

      Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
      Data: 27.11.2019 r.

      • Jak interpretować prawnie uzasadniony interes Administratora i w jakich sytuacji możemy skorzystać z danej przesłanki?

      7 PPK – Nowe wyzwania dla pracodawców

      Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
      Data: 11.12.2019 r.

      • Jak zbierać i przekazywać dane osobowe pracowników do instytucji finansowych?
      • Przez jaki okres przechowywać dokumentację związaną z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i jak je tworzyć dla pracowników tymczasowych?

      8 Praca IOD’y w czasie epidemii

      Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
      Data: 08.04.2020 r.

      • Jakie wyzwania stoją przed Inspektorami Ochrony Danych w dobie epidemii?

      9 Praca zdalna – jak uniknąć naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?

      Prowadzenie: Mateusz Widziszewski & Dariusz Dobosz, FORSAFE
      Data: 22.04.2020 r.

      • Jak uniknąć naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych?
      • Jak postąpić w przypadku wykrycia incydentu?
      • Czy każde naruszenie trzeba zgłosić do organu nadzorczego?
      • Jak zarządzać incydentami w firmie?

      10 Monitoring jako forma przetwarzania danych osobowych

      Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
      Data: 13.05.2020 r.

      • Jak stosować monitoring wizyjny zgodny z RODO?
      • Czy można i w jakim zakresie monitorować służbową pocztę elektroniczną?
      • Czy kontrolowanie GPS w samochodach służbowych jest zasadne?

      11 Ocena prawnie uzasadnionego interesu i test równowagi

      Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
      Data: 27.05.2020 r.

      • Co to jest prawnie uzasadniony interes i jak stosować go jako podstawę do przetwarzania danych?
      • Jak poprawnie definiować cel przetwarzania danych?
      • Jak rozpatrywać interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą?
      • Czym jest test równowagi i kiedy należy go przeprowadzić?

      12 Powierzenie danych – jak prawidłowo zabezpieczyć interesy administratora?

      Prowadzenie: Mateusz Widziszewski & Dariusz Dobosz, FORSAFE
      Data: 10.06.2020 r.

      • Jak prawidłowo wybrać podmiot przetwarzający, jak go zweryfikować i sprawdzić gwarancje?
      • Powierzenie, czy udostępnienie danych? Czym to się różni?
      • Jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia danych?
      • Jak prawidłowo prowadzić rejestry i dokumentację?

      13 Przygotowanie do kontroli PUODO

      Prowadzenie: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE
      Data: 18.11.2020 r.

      • Kontrola UODO
       a) Rodzaje i warianty kontroli
       b) Obowiązki i uprawnienia kontrolowanego
       c) Czynności kontrolne
      • Dokumentacja naruszeń
      • Audyt jako narzędzie do kontroli zgodności z RODO

      14 Aspekty prawne i dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa

      Prowadzenie: Piotr Kawczyński, FORSAFE
      Data: 02.12.2020 r.

      • Jakie prawne są aspekty stosowania przepisów o cyberbezpieczeństwie?
      • Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w organizacji?

      15 Narzędzia do wykorzytania w pracy IOD’a

      Prowadzenie: Mateusz Widziszewski, FORSAFE
      Data: 16.12.2020 r.

      • Środki techniczne i organizacyjne, które są pomoce w celu nadzorowania systemu ochrony danych osobowych u Administratora.
      • Sposoby, metody oraz celowość ich wykorzystania.
      • Funkcjonowanie w kontekście wykazania przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      16 Odpowiedzialność IOD’a w organizacji

      Prowadzenie: Mateusz Widziszewski, FORSAFE
      Data: 07.04.2020 r.

      • Jaki jest status IOD’a w organizacji?
      • Jakie obowiązki powinien wykonywać IOD, a w jakich jedynie wspierać administratora?
      • Jaka jest odpowiedzialność karna IOD’a?