Obowiązek informacyjny rodo

ŚRODY dla IOD’y – warsztaty dla Profesjonalistów

ŚRODY dla IOD’y to stworzony przez FORSAFE cykl spotkań Profesjonalistów, którego głównym celem jest zgromadzenie osób odpowiedzialnych za ochronę danych w różnych podmiotach publicznych i w sektorze prywatnym oraz zmotywowanie ich do wymiany swoich doświadczeń w zakresie pełnionych funkcji Inspektora Ochrony Danych lub specjalisty ds. ochrony danych osobowych. 

Pierwsze spotkania zostały zorganizowane wiosną 2019 roku, a niekonwencjonalna formuła warsztatu przy śniadaniu została świetnie przyjęta przez ich Uczestników.

Do tej pory zorganizowaliśmy już 10 edycji ŚRÓD dla IOD’y, w trakcie których omówiliśmy poniższe tematy:

1. INCYDENTY I NARUSZENIA (Piotr Kawczyński, FORSAFE) 24.04.2019 r.
Jakie zdarzenia noszą znamiona incydentów, a jakie naruszeń?
Czy prowadzić i w jakim zakresie wewnętrzny rejestr naruszeń?
Które naruszenia zgłaszać do PUODO?

2. RODO A CYBERBEZPIECZEŃSTWO (Mateusz Makowski i Michał Grobelny, ILS Sp. z o.o.) 22.05.2019 r.
Pejoratywnie o ryzyku w aspekcie wymagań RODO, UKSC i norm ISO.

3. WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI (Piotr Kawczyński, FORSAFE) 26.06.2019 r.
Jak skonstruować umowę i kto powinien odpowiadać za poszczególne elementy współadministrowania?
Powierzenie, a udostępnienie danych. Z kim należy zawrzeć umowę powierzenia, a z kim umowę
udostępnienia?

4. HR’Y PO RODO (Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE) 25.09.2019 r.
Jak zmieniła się praca w dziale HR po wprowadzeniu RODO?
Jakie zmiany w kodeksie pracy wprowadziła tzw. Ustawa Sektorowa?

5. CZY MOŻNA UBEZPIECZYĆ SIĘ OD RODO? (Maciej Kokot, Financial Life) 23.10.2019 r.
Kiedy warto się ubezpieczyć, co można ubezpieczyć i od czego zależy koszt?
Polisy dla Procesorów, Administratorów i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

6. PRZESŁANKI LEGALIZUJĄCE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (Piotr Kawczyński, FORSAFE) 27.11.2019 r.
Jak interpretować prawnie uzasadniony interes Administratora i w jakich sytuacji możemy skorzystać z danej przesłanki?

7. PPK – NOWE WYZWANIA DLA PRACODAWCÓW (Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE) 11.12.2019 r.
Jak zbierać i przekazywać dane osobowe pracowników do instytucji finansowych?
Przez jaki okres przechowywać dokumentację związaną z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i jak je tworzyć dla pracowników tymczasowych?

8. PRACA INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE EPIDEMII (Piotr Kawczyński, FORSAFE) 08.04.2020 r.
Jakie wyzwania stoją przed Inspektorami Ochrony Danych w dobie epidemii?

9. PRACA ZDALNA – JAK UNIKNĄĆ NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? (Mateusz Widziszewski i Dariusz Dobosz, FORSAFE) 22.04.2020 r.
Jak uniknąć naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych?
Jak postąpić w przypadku wykrycia incydentu?
Czy każde naruszenie trzeba zgłosić do organu nadzorczego?
Jak zarządzać incydentami w firmie?

10. MONITORING JAKO FORMA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, FORSAFE) 13.05.2020 r.
Jak stosować monitoring wizyjny zgodny z RODO?
Czy można i w jakim zakresie monitorować służbową pocztę elektroniczną?
Czy kontrolowanie GPS w samochodach służbowych jest zasadne?

11. OCENA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU I TEST RÓWNOWAGI (Piotr Kawczyński, FORSAFE) 27.05.2020 r.
Co to jest prawnie uzasadniony interes i jak stosować go jako podstawę do przetwarzania danych?
Jak poprawnie definiować cel przetwarzania danych?
Jak rozpatrywać interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą?
Czym jest test równowagi i kiedy należy go przeprowadzić?

Każde spotkanie stanowi asumpt do aktywnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat aktualnie pojawiających się nowości i problemów z dziedziny ochrony danych danych osobowych. Na ŚRODY dla IOD’y zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych, Prawników, Kadrę Zarządzającą, osoby odpowiedzialne za budowanie kultury bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz wszystkich, którym te zagadnienia są bliskie.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie

Wypełnij zgłoszenie, aby wziąć udział w Warsztacie ŚRODY dla IOD’y z Mateuszem Widziszewskim i Dariuszem Doboszem (UWAGA: zapisy przyjmujemy do 09.06.2020 r.)

Chcę otrzymać informację o szkoleniach i webianarach na wskazany powyżej adres mailowy

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami (wymagane)