Obowiązek informacyjny rodo

09 Kwi 2019

Cykl trzech szkoleń: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – Beck Akademia


Tym razem zapraszamy osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych, planujące rozpocząć pracę jako IOD lub chcące uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych do wzięcia udziału w cyklu 3 szkoleń „Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych”.

Szkolenie I: Rola i obowiązki Inspektora Ochrony Danych – 15.05.2019 r.

Umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

  1. Podczas części wykładowej uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady prawa ochrony danych osobowych oraz pozycję prawną i obowiązki IOD.
  2. W części praktycznej uczestnicy poznają zasady identyfikowania procesów przetwarzania danych osobowych, co stanowi pierwszy etap wdrażania RODO w organizacji i jednocześnie umożliwia efektywne wykonywanie obowiązków IOD.

Szkolenie II: Dokumentacja, umowy i klauzule w codziennym użytku – 4.06.2019 r.

W trakcie szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Omawiane będą takie zagadnienia, jak: podstawy przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą, czy prawa podmiotów danych.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jak przygotować tzw. klauzulę zgody na przetwarzanie danych,
  • jak warstwowo wykonywać obowiązek informacyjny,
  • kiedy można odmówić wykonania prawa do bycia zapomnianym.

Szkolenie III: Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – 18.06.2019 r.

Szkolenie zostało opracowane w celu pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora oraz podmiotu danych.

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę aby:

  • przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych z wykorzystaniem standardu m.in.: PN-ISO/IEC 27005 oraz 31000 oraz
  • dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA.

Najwyższy poziom eksperckiej wiedzy gwarantują wykładowcy – adw. dr Paweł Litwiński oraz Piotr Kawczyński.

Szczegóły dotyczące zapisów na pakiet lub pojedyncze szkolenia dostępne są na stronie :

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/504-cykl-trzech-szkolen-ochrona-danych-osobowych–zadania-iod-dokumentacja-rodo-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-danych-osobowych?fbclid=IwAR0T78fkoSqxVAVYxY4CdJg6mg9X_J1VTR0nV5mHiKMgmuPA1I9ynAhoJPk#opis

FreshMail.pl