Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)


Wymagania opisane w art. 25 RODO nakładają na Administratora danych obowiązek oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych zarówno w fazie projektowania (Privacy by Design) jak i w czasie samego przetwarzania danych osobowych.

Czy wiecie, że termin „ryzyko” pojawia się w RODO 76 razy? Przez ryzyko należy rozumieć wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Oceny skutków dokonujemy w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych zarówno w fazie projektowania (Privacy by Design) jak i w czasie samego przetwarzania danych osobowych.

Aby zapewnić domyślną ochronę danych osobowych, wykonujemy szereg działań z wykorzystaniem standardów ISO 27005, ISO 31000 oraz ISO/IEC 29134, a także według wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (WP 248) i Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • przeprowadzamy analizę progową

 • identyfikujemy procesy przetwarzania i systemy służące do przetwarzania

 • ustalamy odpowiednie zasady ochrony prywatności na potrzeby procesu lub systemu

 • oceniamy zagrożenia dla prywatności

 • opracowujemy plan postępowania z ryzykiem

 • przygotowujemy sprawozdanie z DPIA

 • opracowujemy i wdrażamy plany przeciwdziałaniu ryzyku

Potrzebujesz kompleksowej analizy ryzyka w Twojej organizacji?


  * dane obowiązkowe.
  Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO