Obowiązek informacyjny rodo

24 lis 2020

KOMPAS FORSAFE 2020/14 – Kara dla Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego


Kara dla Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego nałożona w 2019 roku w maksymalnej wysokości tj. 40 tyś. zł unaocznia, że Administratorzy powinni być świadomi wszystkich procesów przetwarzania danych, które odbywają się w ramach prowadzonych przez nich działalności. Oprócz zapewnienia zabezpieczeń fizycznych muszą oni położyć nacisk na kontrolowanie takich aspektów jak kompleksowość dokumentacji wewnętrznej oraz przestrzeganie ustalonych okresów przechowywania danych.

O co dokładnie chodziło w tym przypadku?

Po pierwsze nie było zawartych odpowiednich umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą, na której serwerach znalazły się zasoby Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Takiej umowy nie zawarto również z inną firmą, która dostarczała oprogramowanie do stworzenia BIP i zajmowała się obsługą serwisową w tym zakresie.

Po drugie nie przeprowadzono analizy ryzyka związanego z korzystaniem przez Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego z kanału YouTube w celu transmisji nagrań z obrad Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego,

W końcu po trzecie nie wdrożono odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osób fizycznych w związku z przechowywaniem nagrań sesji Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wyłącznie na serwerach YouTube, bez wykonywania i przechowywania kopii zapasowych tych nagrań w zasobach własnych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Decyzję Prezesa UODO w tej sprawie znajdziecie na stronie : https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.3.2019

kompas forsafe 14 KOMPAS FORSAFE 2020/14 - Kara dla Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2020_14