Obowiązek informacyjny rodo

17 Gru 2020

KOMPAS FORSAFE EU 2020/21 – Kara dla Eni Gas e Luce


Najnowszy Kompas FORSAFE traktuje o karze nałożonej dla kary dla  Eni Gas i Luce, która otrzymała grzywnę w wysokości 8,5 mln euro za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w kontekście działań reklamowych.

W toku kontroli stwierdzono, że doszło do nielegalnego przetwarzania w związku z działalnością telemarketingową i telesprzedaży. Połączenia promocyjne były wykonywane między innymi bez zgody osoby, z którą nawiązano kontakt lub pomimo odmowy przez nią otrzymania połączeń promocyjnych lub bez uruchamiania specjalnych procedur sprawdzania publicznego rejestru rezygnacji. Ponadto brakowało środków technicznych i organizacyjnych uwzględniających informacje przekazywane przez użytkowników; dane były przetwarzane dłużej niż dozwolone okresy przechowywania danych; a dane dotyczące potencjalnych klientów zostały zebrane od podmiotów (dostawców list), którzy nie uzyskali zgody na ujawnienie takich danych.

 

Decyzję Italian Data Protection Authority (Garante) znajdziecie na stronie: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244365kompas forsafe eu 21 KOMPAS FORSAFE EU 2020/21 - Kara dla Eni Gas e Luce

Pobierz kompas-forsafe_eu_21