Obowiązek informacyjny rodo

25 lut 2021

KOMPAS FORSAFE EU 2021/16 – Kara dla Carrefour France


Ostatni w lutym Kompas to obszerne opracowanie kary CNIL dla Carrefour France w wys. 2 250 000 euro, nałożonej w efekcie licznych skarg dotyczących grupy Carrefour.

Francuski organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (CNIL) przeprowadził szereg kontroli od maja do lipca 2019 r. W ich wyniku ujawnione zostały niedociągnięcia dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów oraz potencjalnych użytkowników, a prezes CNIL zdecydował o nałożeniu kary.

Po analizie stanu faktycznego organ nadzoru stwierdził niewywiązanie się przez podmiot z niektórych wymogów stawianych przez RODO.

Decyzja CNIL opublikowana jest na stronie: https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042563756

Kompas FORSAFE EU 2021 16 KOMPAS FORSAFE EU 2021/16 - Kara dla Carrefour France

 

Pobierz Kompas FORSAFE_EU_2021_16