Obowiązek informacyjny rodo

04 mar 2021

KOMPAS FORSAFE EU 2021/18 – Uchylenie kary dla Deutsche Wohnen


Pamiętacie jedną z nawyższych dotychczas nałożonych kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w Niemczech? W dniu 30 września 2019 r. Berliński komisarz ds. ochrony danych nałożył na Deutsche Wohnen SE karę w wysokości około 14,5 mln euro za domniemane naruszenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W odpowiedzi na sprzeciw spółki sąd okręgowy zamknął w lutym 2021 postępowanie i uchylił tą karę.

Przypomnijmy sprawę. W czerwcu 2017 r. pracownicy organu nadzorczego przeprowadzili czynności kontrolne w Deutsche Wohnen SE. Odnotowano, iż Spółka wykorzystuje system archiwizacji danych osobowych najemców, który nie przewiduje możliwości usunięcia danych, które nie są już potrzebne.

Kontrola w marcu 2019 r. potwierdziła stan zastany w czerwcu 2017 r. Spółka nie wykonała zaleceń pokontrolnych i nie usunęła nieprawidłowości z systemu archiwizacyjnego. Oprócz sankcji za opisane naruszenie Spółka otrzymała również kolejne grzywny w wysokości od 6 000 do 17 000 euro za niedopuszczalne przechowywanie danych osobowych najemców w 15 konkretnych indywidualnych przypadkach.

Po sądowym odwołaniu od tej decyzji, 26. Wielka Izba Karna Sądu Okręgowego w Berlinie, decyzją z 18 lutego 2021 r. umorzyła postępowanie niemieckiego organu nadzorczego przeciwko firmie Deutsche Wohnen SE. Sąd Okręgowy w Berlinie uznał, iż grzywna nie mogła być podstawą sporu w sądzie z powodu „poważnych uchybień”.

Przeczytajcie poniżej nasz kompas opisujący tą sprawę.

Kompas FORSAFE EU 2021 18 KOMPAS FORSAFE EU 2021/18 - Uchylenie kary dla Deutsche Wohnen

Pobierz Kompas FORSAFE_EU_2021_18