Obowiązek informacyjny rodo

21 sty 2021

KOMPAS FORSAFE EU 2021/6 – Szwedzka kara dla Google za nieprzestrzeganie prawa do bycia zapomnianym.


Koniecznie przeczytajcie o karze nałożonej na Google przez Szwecję, za brak realizacji prawa do bycia zapomnianym, które jest zagwarantowane w RODO dla każdego obywatela Unii Europejskiej. 

Od 2015 r. do szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło 13 skarg od osób, które uważały, że Google niesłusznie odrzuciła ich żądania usunięcia danych. W maju 2017 r. polecił on zatem Google podjęcie działań w sprawie 5 skarg w taki sposób, aby określone wyniki wyszukiwania nie pojawiały się przy wyszukiwaniu nazwisk Skarżących. W czerwcu 2018 r. doszło do kolejnej kontroli podyktowanej doniesieniami jakoby Google nie zastosowało się do zaleceń szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawdzenie wykazało, że w 2 przypadkach wyniki wyszukiwania nadal były wyświetlane.
 
Ponadto Google żądało, aby we wniosku o usunięcie wyników wyszukiwania, Skarżący wyrażał zgodę na informowanie właścicieli witryn internetowych o adresach URL, które są usuwane z wyników wyszukiwania w następstwie wyżej wspomnianego wniosku.
 
Praktyki te przyczyniły się ostatecznie do wydania decyzji o nałożeniu kary w wys. 5 mln euro na Google.
 
Decyzja w tej sprawie znajduje się na stronie: https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2020-03-11-beslut-google.pdf
Kompas FORSAFE EU 2021 6 KOMPAS FORSAFE EU 2021/6 - Szwedzka kara dla Google za nieprzestrzeganie prawa do bycia zapomnianym.