Obowiązek informacyjny rodo

17 lis 2020

KOMPAS FORSAFE PL 2020/12 – Kara dla DZPN


W kwietniu 2019 roku Prezes UODO nałożył na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 55 tysięcy złotych (13 tysięcy euro) za publikację na swojej stronie internetowej listę 585 osób, którym przyznano licencje sędziowskie w 2015 r. Na liście znajdowały się imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania świeżo upieczonych arbitrów. Dane osobowe dostępne były na stronie internetowej DZPN aż do 2018 r.

 

DZPN sam zgłosił organowi nadzorczemu naruszenie przepisów RODO, a w zawiadomieniu wskazał, że usunął dane osobowe arbitrów ze swojej strony internetowej. Wystąpił on także do operatorów wyszukiwarek internetowych o usunięcie archiwalnych wyników wyszukiwania oraz poinformował o stwierdzonym naruszeniu osoby, których dane osobowe zostały opublikowane. Pomimo podjętych przez DZPN kroków, niestety nadal możliwe było wyszukanie danych osobowych sędziów poprzez popularną wyszukiwarkę Google.kompas forsafe pl 12 KOMPAS FORSAFE PL 2020/12 - Kara dla DZPN

 

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2020_12