Obowiązek informacyjny rodo

03 Lis 2020

Kara dla Głównego Geodety Kraju – Kompas FORSAFE PL 2020/7 – apendyks


Jak dobrze pamiętacie głównym powodem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Głównego Geodetę Kraju w wysokości 100 tys. złotych było naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. Kwota ta robi wrażenie biorąc pod uwagę, że w przypadku tego typu podmiotów (jednostki sektora finansów publicznych) może osiągnąć maksymalnie właśnie taką wysokość.

Sprawa ta jednak ma drugie dno i skutkowała wydaniem dodatkowej decyzji urzędu w lipcu tego roku: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.3.2020

Przypomnijmy zatem: W marcu 2020 roku pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) przeprowadzili kontrolę w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, by zbadać proces udostępniania przez Głównego Geodetę Kraju za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków.  Główny Geodeta Kraju udaremnił jednak przeprowadzenie czynności kontrolnych w zaplanowanym zakresie. Odmówił składania jakichkolwiek zeznań w zakresie legalności publikowania na GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) informacji o numerach ksiąg wieczystych, jak również nie pozwolił kontrolującym na zbadanie systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie publikowania danych na GEOPORTAL2. Prezes UODO uznał więc, że zostały spełnione przesłanki, by nałożyć na GGK karę pieniężną. Ustalając jej wysokość organ nadzorczy nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących, mających wpływ na wysokość kary. Pierwsza wydana zatem decyzja UODO dotyczyła utrudniania przeprowadzenia kontroli – została jednak uchylona wraz z wydaniem decyzji ostatecznej, dotyczącej niewystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych.

kompas forsafe 7 apendyks Kara dla Głównego Geodety Kraju - Kompas FORSAFE PL 2020/7 - apendyks

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2020_7_apendyks