Obowiązek informacyjny rodo

02 lut 2021

KOMPAS FORSAFE PL 2021/9 – Upomnienie dla Komornika Sądowego za brak poprawnej weryfikacji danych dłużnika


Nowy Kompas FORSAFE dotyczy upomnienia w związku z nieprawidłowościami związanymi z przetwarzaniem danych przez Komornika Sądowego. W skrócie sprawa polegała na niewywiązaniu się Komornika Sądowego z obowiązku weryfikacji dłużnika, czego skutkiem było bezprawne pozyskanie danych osobowych pewnej osoby oraz dalsze ich przetwarzanie, jako danych dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęła bowiem skarga Pana Z. G. na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W. F. we W. Jak wynikało z wyjaśnień Komornika, wierzyciel podał nieprawidłowy nr PESEL przez co doszło do nieprawidłowego ustalenia dłużnika. Należy jednak zauważyć, że nr PESEL nie jest jedyną daną, jaką przekazuje wierzyciel organowi egzekucyjnemu, w szczególności przekazywane jest także imię i nazwisko dłużnika. PESEL jest numerem ściśle identyfikujący daną osobę i nie ma możliwości, żeby dwie osoby posługiwały się tym samym numerem. Pozyskując dane z systemu teleinformatycznego, Komornik powinien był zweryfikować ich poprawność z wnioskiem wierzyciela i w razie wątpliwości zgłosić się do wierzyciela w celu ich potwierdzenia.

Decyzję Urzędu w tej sprawie znajdziecie na stronie: https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.440.296.2019
Kompas FORSAFE PL 2021 9 KOMPAS FORSAFE PL 2021/9 - Upomnienie dla Komornika Sądowego za brak poprawnej weryfikacji danych dłużnika