Obowiązek informacyjny rodo

06 wrz 2016

Konferencja Puls Biznesu – Ochrona danych osobowych wg przepisów nowego rozporządzenia ogólnego – prawo i wdrożenie


Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Puls Biznesu w dniach 5-6 grudnia 2016r. w Warszawie. Konferencja będzie w całości poświęcona Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, które zacznie obowiązywać bezpośrednio od 25 maja 2018 roku.

Informacje o wydarzeniu, program oraz sylwetki prelegentów  – http://konferencje.pb.pl/konferencja/1022,ochrona-danych-osobowych-wg-przepisow-nowego-rozporzadzenia-ogolnego-prawo-i-wdrozenie