Obowiązek informacyjny rodo

31 maj 2021

Zapraszamy na bezpłatną Konferencję ZFODO z okazji trzeciej rocznicy obowiązywania przepisów RODO!


25 maja 2021 minęły równo trzy lata od wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Z tej właśnie okazji Związek Firm Ochrony Danych Osobowych, którego FORSAFE jest członkiem, organizuje wyjątkową, bezpłatną konferencję pt.”Aktualne wyzwania ochrony danych przez pryzmat wybranych decyzji Prezesa UODO.”

Te trzy lata obowiązywania RODO z pewnością przyczyniły się do znacznego wzrostu świadomości społeczeństwa na temat ochrony danych osobowych. Ciągle jednak obserwujemy poważne naruszenia bezpieczeństwa danych.

Pandemia Covid-19 poddała testowi podmioty w sektorach publicznych i prywatnych, które przeszły w znacznej mierze na pracę w systemie zdalnym – bez uprzedniego zabezpieczenia oraz przeszkolenia pracowników.  Działania takie jak brak odpowiedniej organizacji pracy, brak szkoleń pracowników, czy brak uprzedniego wdrożenia odpowiednich systemów zabezpieczeń informatycznych mogły w znacznej mierze przyczynić się do wzrostu cyberprzestępstw w tym okresie.

W 2019 roku UODO otrzymał ponad 6 tys. zgłoszeń naruszeń. W całym 2020 roku wpłynęło ich łącznie ponad 7,5 tys., na co wpływ miało przeorganizowanie działalności administratorów, którzy na skutek pandemii niejednokrotnie musieli rozpocząć prace w trybie zdalnym oraz dostarczać towary i usługi za pośrednictwem Internetu.

Ponadto w minionych trzech latach odnotować należy znaczny wzrost liczby wpływających do UODO pytań prawnych dotyczących stosowania RODO, jak i zgłoszeń naruszeń ochrony danych, dokonywanych przez administratorów. To świadczy o tym, że administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych, jak i sami obywatele bardzo szybko identyfikują problemy i oczekują wskazówek. (źr. UODO)

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz nieustającą chęć promowania bezpiecznych zachowań, członkowie ZFODO zapraszają na bezpłatną Konferencję, która rozpocznie się 8 czerwca 2021 o godzinie 10:00.

Serdecznie zapraszamy!

Link do rejestracji na wydarzenie dostępny jest na stronie: https://app.livewebinar.com/499-116-425