Oferta

Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektor ochrony danych (IOD / DPO)


Stawiamy na specjalizację
w dziedzinie
bezpieczeństwa

Przejęcie przez naszych ekspertów obowiązków wynikających z art. 36a. 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz art. 39 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. („RODO” lub „GDPR”), pozwoli Administratorowi Danych skutecznie zapewnić przestrzeganie zasad ochrony danych w organizacji. Przekazanie obowiązków ABI firmie zewnętrznej przyniesie wymierne korzyści finansowe oraz zapewni właściwy i adekwatny poziom bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

W zakresie obsługi świadczonej przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych:

 1. zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. identyfikujemy ryzyka i zagrożenia związane z operacjami przetwarzania danych osobowych,
 3. zarządzamy dokumentacją ochrony danych osobowych tj.: Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, upoważnieniami, klauzulami poufności, obowiązkami informacyjnymi, rejestrem zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, zgłoszeniami zbiorów do GIODO,
 4. organizujemy i nadzorujemy współpracę z innymi podmiotami pod kątem powierzenia do przetwarzania danych osobowych,
 5. prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej,
 6. wykonujemy kompleksowe sprawdzenia (audyty) w celu weryfikacji systemu ochrony danych, dzięki czemu potrafimy ocenić stan zabezpieczeń, efektywność wykorzystania zasobów i zaproponować konkretne rekomendacje,
 7. opracowujemy raporty i sprawozdania, wysuwamy wnioski do doskonalenia, które wspomogą organizację w jej dalszym funkcjonowaniu,
 8. świadczymy pomoc doradczą i ekspercką,
 9. reprezentujemy Administratora Danych, również przed GIODO, w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 10. bierzemy udział podczas kontroli GIODO oraz realizujemy wspólnie z Administratorem Danych nakazy zawarte w decyzjach,
 11. posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, mamy pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w praw publicznych, nie byliśmy karani za umyślne przestępstwo,
 12. posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej (ciągłość rok do roku) na świadczone obowiązki w ramach Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych.

NEWSLETTER

FreshMail.pl