Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Audyt i wdrożenie RODO w organizacji


REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH STAŁA SIĘ FAKTEM 25 MAJA 2018 R.

Zobacz jak FORSAFE pomoże Twojej firmie przygotować się do nowych wymogów:

1 Audyt zgodności z RODO

 • ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych
 • określenie ryzyka oraz ocena skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych (DPIA)
 • weryfikacja i ocena klauzul informacyjnych oraz zgód pod kątem zgodności z RODO
 • weryfikacja i ocena stosowanych umów pod kątem powierzenia przetwarzania danych
 • ustalenie przekazywania danych osobowych do państw trzecich (poza EOG)
 • weryfikacja i ocena systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe
 • ustalenie i ocena zastosowanych zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych
 • opracowanie raportu wraz z rekomendacjami

2 Wdrożenie systemu RODO

 • wsparcie we wdrożeniu rekomendacji wynikających z audytu
 • opracowanie rejestru kategorii i czyności przetwarzania
 • opracowanie klauzul informacyjnych i zgód
 • opracowanie wzorcowych umów powierzenia przetwarzania danych
 • opracowanie polityki zgłaszania i zarządzania naruszeniami
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych

3 Nadzór

 • weryfikacja procesów i projektów w celu zapewnienia realizacji zasad Privacy by Design i Privacy by Default
 • cykliczne sprawdzenia (audyty) procesów przetwarzania danych
 • potwierdzenie zgodności

4 Szkolenia

 • opracowanie programu szkoleń stacjonarnych i elearningowych
 • przeprowadzenie szkoleń dla personelu
 • przeprowadzenie testów sprawdzających
 • wydanie zaświadczeń

Chcesz wdrożyć RODO w swojej firmie?


  * dane obowiązkowe.
  Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO