Obowiązek informacyjny rodo

19 Paź 2018

Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych – szkolenie CPI 05.12.2018r.


Zapraszamy na szkolenie, które zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczącej spełniania wymogów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych.

Szkolenie dedykowane jest do osób nadzorujących i zarządzających procesami przetwarzania danych osobowych w organizacjach takich jak m.in.: Inspektorzy Ochrony Danych, jak również dla osób zarządzających systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) w których przetwarzane są dane osobowe.

Wymagana wiedza na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym!

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. W następnej kolejności uczestnicy będą musieli dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy oraz formularze związane z analizą i szacowaniem ryzyka.

Program – https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=251

Zgłoszenie – https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=251

FreshMail.pl