Obowiązek informacyjny rodo

14 Kwi 2020

WEBINAR ŚRODY dla IOD’y


Biorąc pod uwagę obecny brak możliwości organizacji bezpośrednich spotkań z Uczestnikami naszych śniadań dla Profesjonalistów ŚRODY dla IOD’y, cyklu który już na stałe wpisał się w kalendarz organizowanych przez nas wydarzeń, zdecydowaliśmy się na ich zorganizowanie w formie WEBINARÓW.

Pierwsza w tym roku ŚRODA dla IOD’y  w tej formule odbyła się 08 kwietnia, a jej tematem była „Praca IOD’a w czasie epidemii”. W trakcie spotkania Piotr Kawczyński omówił szeroko obowiązki jakie spoczywają na Inspektorach Ochrony Danych osobowych w czasie epidemii, a więc zwłaszcza analizę ryzyka pracy organizowanej w sposób zdalny, opracowanie umów powierzenia z dostawcami rozwiązań stosowanych w organizacji takiej pracy oraz najskuteczniejsze zabezpieczenia jakie powinny być w tym przypadku zastosowane.

Kolejne spotkanie przeprowadziliśmy 22 kwietnia, a temat „Praca zdalna – jak uniknąć naruszenia bezpieczeństwa danych?” poprowadzili Mateusz Widziszewski oraz Dariusz Dobosz. W głównym kręgu zainteresowania tego spotkania znalazły się najczęstsze i najpoważniejsze zagrożenia dla pracy zdalnej oraz możliwe do wystąpienia incydenty, prowadzące do potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa danych.

WEBINAR, który odbył się 13 maja pt.: „Monitoring, jako forma przetwarzania danych osobowych”, był moderowany przez Katarzynę Kaźmierczak-Kuśmierską. W trakcie tego spotkania przybliżyliśmy różne formy monitoringu stosowanego w trakcie pracy (np. monitoring pracy zdalnej, służbowej poczty elektronicznej, monitoring floty GPS, stron internetowych, etc.).

Ale na tym nie koniec! Przed nami jeszcze dwa spotkania. 27 maja zapraszamy na temat „Ocena prawnie uzasadnionego interesu i test równowagi”, który poprowadzi Piotr Kawczyński. Zaś ostatni przed wakacjami WEBINAR ŚRODY dla IOD’y pt.„Powierzenie danych – jak prawidłowo zabezpieczyć interesy Administratora” zaprezentują Mateusz Widziszewski oraz Dariusz Dobosz. Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa na 10 czerwca.

Nasze wydarzenia odbywają się zawsze o godzinie 11.30 w aplikacji TEAMS. Po WEBINARZE zapisani Uczestnicy mają dostęp do nagrania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ŚRODACH dla IOD’y i wziąć udział w WEBINARZE, przejdź na stronę https://forsafe.pl/srody-dla-iody/ i zapisz się korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Webinar Piotr WEBINAR ŚRODY dla IOD'y