Obowiązek informacyjny rodo

17 Sty 2020

Analiza i szacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych – szkolenie otwarte 28.02.2020 r.


Zgodnie z terminologią zawartą w normie ISO/IEC 31000 ryzyko to „wpływ niepewności na cele, który powoduje pozytywne lub negatywne odchylenie od oczekiwań”. A zatem podejście oparte na szacowaniu ryzyka ma na celu ustalenie czy i jakie występują potencjalne zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych osobowych lub podmiot, który przetwarza dane w imieniu Administratora. Analiza ryzyka musi objąć wszystkie źródła ryzyka – zarówno płynące z zewnątrz organizacji jak i wynikające z jej wnętrza, związane z samym jej funkcjonowaniem. Jest to zatem proces skomplikowany i złożony, wymagający odpowiedniego podejścia metodologicznego.

By go Państwu przybliżyć i usystematyzować proponujemy otwarte szkolenie „Analiza i szacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych”, na którym szczegółowo poprowadzimy Was przez wszystkie etapy analizy ryzyka. Omówimy 4 główne zagadnienia podzielone na mniejsze bloki tematyczne:

Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem

Szacowanie ryzyka

Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

Koszt szkolenia: 899,00 pln netto
Zgłoszenia można kierować poprzez formularz na stronie: https://forsafe.pl/szkolenie/

Szkolenie Analiza ryzyka 28.02.2020 r. 1 Analiza i szacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych - szkolenie otwarte 28.02.2020 r.