Obowiązek informacyjny rodo

04 Lut 2021

Kompas FORSAFE_EU_2021_10 – Druga kara dla Eni Gas e Luce


Opisana przez nas w grudniu kara dla Eni Gas e Luce – włoskiego dostawcę energii, to nie jedyna dla tego podmiotu. Na Eni Gas e Luce zostały nałożone 2 kary w łącznej wysokości 11,5 mln eur.

Przypomnijmy zatem – w grudniu opisywaliśmy przypadek kary nałożonej przez włoski organ nadzorczy na EGL za brak wdrożenia środków technicznych, pozwalających na odnotowanie zgody lub sprzeciwu potencjalnych klientów, a także korzystania z baz kontaktów, które zostały zebrane bez zgody zainteresowanych osób. Kara w tamtym przypadku wyniosła 8,5 mln euro.

Na tym jednak nie koniec.

Dzisiaj możecie przeczytać o karze w wys. 3 mln euro za praktyki, polegające na zawieraniu umów na dostawę energii elektrycznej lub gazu bez zgody osób zainteresowanych.

O istnieniu takich umów dowiedziało się ok. 7200 konsumentów dopiero przy otrzymaniu pierwszego rachunku.

Obie decyzje znajdziecie tutaj: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244351?fbclid=IwAR1hf9UfBD5HLNTheKbYq7pv1cSqLccEcCSRTETJ2NNVGsgFQrZuvZqzorA

Kompas FORSAFE EU 2021 10 Kompas FORSAFE_EU_2021_10 - Druga kara dla Eni Gas e Luce

Pobierz Kompas FORSAFE_EU_2021_10