Obowiązek informacyjny rodo

25 mar 2021

KOMPAS FORSAFE EU 2021/24 – Kara dla AOK Baden-Württemberg – niemieckiego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.


Niemiecki organ do spraw ochrony danych osobowych w Badenii Wirtembergii nałożył karę na AOK Baden-Württemberg – niemiecki zakład ubezpieczeń zdrowotnych w wysokości 1 240 000 euro (ok. 5 540 000 zł) za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, które doprowadziło do przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych bez zgody osób, których dane dotyczyły.

W toku kontroli organ nadzorczy ustalił, że ukarany zakład ubezpieczeń organizował w latach 2015 – 2019 różnego rodzaju konkursy, w ramach których pozyskiwał od uczestników ich dane osobowe, w tym m.in. dane kontaktowe oraz informacje o korzystaniu z usług zakładów ubezpieczeń zdrowotnych. Jednym z celów pozyskania tych danych osobowych był zamiar przetwarzania ich w celach reklamowych. Ustalono, że środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez AOK nie spełniały w tym przypadku wymagań określonych w art. 32 RODO, co skutkowało przetwarzaniem danych osobowych ponad 500 uczestników konkursów w celach reklamowych, bez ich zgody. Naruszenie to nie obejmowało danych ubezpieczeniowych tych osób.

Szczegóły tej sprawy dostępne są na stronie: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/lfdi-baden-wuerttemberg-verhaengt-bussgeld-gegen-aok-baden-wuerttemberg-wirksamer-datenschutz-erfordert-regelmaessige-kontrolle-und-anpassung/

Kompas FORSAFE EU 2021 24 KOMPAS FORSAFE EU 2021/24 - Kara dla AOK Baden-Württemberg - niemieckiego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

Pobierz Kompas FORSAFE_EU_2021_24