Obowiązek informacyjny rodo

01 kw. 2021

KOMPAS FORSAFE EU 2021/26 – Kara dla Vodafone w Hiszpanii


Omawiana dzisiaj kara dla Vodafone España, S.A.U., nałożona przez hiszpański organ nadzorczy ds. ochrony danych (AEPD) jest wynikiem 191 skarg, które odnosiły się do niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w celach telemarketingowych.

Większość otrzymanych skarg na operatora usług telekomunikacyjnych dotyczyła kampanii, które były realizowane przez podmioty współpracujące z Vodafone. Kontrola ujawniła brak zastosowania adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych, które umożliwiałyby kontrolę nad działaniami realizowanymi przez te podmioty. Organ nadzorczy wskazał również, że Vodafone z częścią podmiotów nie miał podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie posiadał informacji o korzystaniu przez nie z usług innych podmiotów przetwarzających. Przykładem tu był transfer danych do państwa trzeciego (Peru), w którym siedzibę posiadał jeden z podmiotów, współpracujący z wykonawcą Vodafone.

W wyniku tego naruszenia AEPD nałożył na Vodafone szereg kar:

1) Kara pieniężna w wysokości 4 000 000 EUR za naruszenie Art. 28 i Art. 24 RODO.

2) Kara pieniężna w wysokości 2 000 000 EUR za naruszenie Art. 44 RODO.

3) Kara pieniężna w wysokości 2 000 000 EUR za naruszenie Art. 48 (1) b) Ustawy 9/2014
z dnia 9 maja, General Telecommunications, art. 21 RODO i art. 23 LOPDGDD Prawa Organicznego 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych i gwarancjach praw cyfrowych.

4) Kara pieniężna w wysokości 150 000 EUR za naruszenie art. 21 LSSI Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Szczegóły tej sprawy opisano na stronie: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00059-2020.pdf

Kompas FORSAFE EU 2021 26 KOMPAS FORSAFE EU 2021/26 - Kara dla Vodafone w Hiszpanii

Pobierz Kompas FORSAFE_EU_2021_26