Obowiązek informacyjny rodo

28 sty 2021

KOMPAS FORSAFE EU 2021/8 – Kara dla CaixaBank w Hiszpanii


Najnowszy KOMPAS poświęcamy karze w wysokości 6 mln euro nałożonej na CaixaBank przez Hiszpański Urząd Ochrony Danych Osobowych (AEPD), za nieprawidłowe pobieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych i bezprawne przekazywanie ich do spółek Banku.

W toku kontroli AEPD wskazał, że CaixaBank niewystarczająco uzasadnił podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie. Nie respektował także wytycznych odnoszących się do pobierania zgody (biorąc pod uwagę, że zgoda musi być konkretna, jednoznaczna i świadomie wyrażona) i uzyskiwał zgody klientów na przetwarzanie ich danych osobowych, a później bezprawnie przekazywał je do spółek z Grupy CaixaBank.

Kompas FORSAFE EU 2021 8 KOMPAS FORSAFE EU 2021/8 - Kara dla CaixaBank w Hiszpanii

 

Pobierz Kompas FORSAFE_EU_2021_8