Obowiązek informacyjny rodo

23 lt. 2021

KOMPAS FORSAFE PL 2021/15 – Wyrok Sądu ws. skargi Szkoły na decyzję PUODO


Sąd Administracyjny w Warszawie pierwszy raz uchylił decyzję PUODO ws. kary nałożonej na Szkołę Podstawową za zainstalowanie czytników linii papilarnych przed wejściem do szkolnej stołówki.

Orzeczenie, którego uzasadnienie właśnie zostało opublikowane w bazie orzecznictwa, jest także istotne z innego względu – zakwestionowano w nim bowiem samo podejście do jednej z naczelnych zasad RODO: minimalizacji danych.

W decyzji PUODO nakładającej karę nas szkołę czytamy: „Szkoła nie powinna pozyskiwać danych ponad miarę, lecz jedynie te, które są niezbędne dla zrealizowania celów. Należy zauważyć, iż przetwarzanie danych biometrycznych nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest identyfikacja uprawnienia dziecka do odebrania obiadu. Wyżej wymienioną identyfikację szkoła może przeprowadzić za pomocą innych środków, mniej ingerujących w prywatność dziecka korzystającego z usług stołówki szkolnej”

Według Sądu: „Odczytywanie z analizowanego przepisu normy nakazującej ograniczenie danych jedynie do niezbędnego minimum i przetwarzanie tylko takich danych, bez których nie da się osiągnąć celu, uznać należy za interpretację zbyt daleko idącą.”

Zdaniem Sądu pogodzenie wymogu adekwatności i minimalizacji może nie być łatwe, jest to jednak możliwe i nie można zasadzie minimalizacji przyznawać pierwszeństwa. Warunkiem jest to, aby przetwarzane dane miały ścisły związek z realizowanym celem.

5Kompas FORSAFE PL 2021 15 1 KOMPAS FORSAFE PL 2021/15 - Wyrok Sądu ws. skargi Szkoły na decyzję PUODO