Obowiązek informacyjny rodo

02 mar 2021

KOMPAS FORSAFE PL 2021/17 – Kara dla KSSiP za wyciek danych prokuratorów i sędziów


100 tysięcy złotych kary ma zapłacić Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że szkoła odpowiada za wyciek danych osobowych ponad 50 tysięcy polskich sędziów i prokuratorów.

W kwietniu 2020 roku ujawniono, że z krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wyciekły dane tysięcy sędziów i prokuratorów, w tym ich imiona i nazwiska, numery telefonów i prywatne adresy e-mail.

Zdaniem UODO administrator nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwoliłyby zapewnić poufność usług przetwarzania. KSSIP nie przetestowała i nie dokonała oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych znajdujących się w kopii bazy danych platformy szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a tym samym niewłaściwe uwzględniła ryzyka, jakie wiąże się ze zmianami w procesie przetwarzania danych osobowych.

Po wycieku prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy sądowi i kuratorzy wciąż otrzymują pogróżki, a to już namacalny dowód na niebezpieczeństwo związane z tego typu naruszeniami.
Decyzja UODO dostępna jest na stronie: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2024.2020