Obowiązek informacyjny rodo

16 mar 2021

KOMPAS FORSAFE PL 2021/21 – Kara dla Anwara Sp. z o.o. za brak współpracy z organem nadzorczym


Spółka Anwara Sp. z o.o. została ukarana grzywną w wysokości ponad 21 tyś. za niewywiązanie się z obowiązku współpracy z organem nadzorczym i niedostarczenie mu wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań w toku postępowania.

Spółka dwukrotnie zignorowała wystosowane do niej pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie skargi złożonej przez osobę fizyczną i nie przedstawiła żadnych przyczyn uzasadniających zaniechanie po jej stronie. Należy podkreślić, że działalność podmiotu (m.in. prowadzenie szkół policealnych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego) jest ściśle powiązana z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych – tym bardziej Spółka powinna dołożyć wszelkich starań przy rozwiązywaniu sporów związanych ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Decyzję Prezesa UODO znajdziecie na stronie: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2020Kompas FORSAFE PL 2021 21 KOMPAS FORSAFE PL 2021/21 - Kara dla Anwara Sp. z o.o. za brak współpracy z organem nadzorczym

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2021_21