Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Outsourcing funkcji IOD


Przejęcie przez naszych ekspertów obowiązków wynikających  z art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. umożliwia Administratorowi skuteczne przestrzeganie zasad ochrony danych w organizacji.

W zakresie obsługi świadczonej przez Inspektora Ochrony Danych

outsourcing IOD Outsourcing funkcji IOD
 • zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
 • identyfikujemy ryzyka i zagrożenia
 •  związane z operacjami przetwarzania danych osobowych
 • przygotowujemy raporty i sprawozdania
 • przeprowadzamy sprawdzenia w zakresie zgodności z RODO
 • nadzorujemy prowadzenie wymaganej dokumentacji: umowy powierzenia, rejestry, procedury, instrukcje, zgody, obowiązki informacyjne
 • monitorujemy współprace z innymi podmiotami pod kątem powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • reprezentujemy i wspieramy Administratora przed UODO
 • pełnimy rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane
 • szkolimy pracowników i kadrę zarządzającą

 

Potrzebujesz wsparcia Inspektora Ochrony Danych?


  * dane obowiązkowe.
  Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO