Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Potrzebujesz wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych?


Przejęcie przez naszych ekspertów obowiązków wynikających  z art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. umożliwia Administratorowi skuteczne przestrzeganie zasad ochrony danych w organizacji.

Outsourcing funkcji IOD

Stała współpraca.

Pakiet godzin do wykorzystania w miesiącu.

Rozliczenie ryczałtowe.

 

W ramach współpracy m.in.:

 • zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • nadzorujemy prowadzenie wymaganej dokumentacji: umowy powierzenia, rejestry, procedury, instrukcje, zgody, obowiązki informacyjne,
 • przeprowadzamy sprawdzenia w zakresie zgodności z RODO,
 • identyfikujemy ryzyka i zagrożenia, związane z operacjami przetwarzania danych osobowych,
 • dokonujemy oceny incydentów i naruszeń w autorskim systemie wsparcia z gwarancją odpowiedzi i notyfikacji do UODO w czasie 72h,
 • przygotowujemy raporty i sprawozdania,
 • szkolimy pracowników z zakresu wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych w formie stacjonarnej i e-learningowej,
 • pełnimy rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane,
 • reprezentujemy i wspieramy Administratora przed UODO,
 • realizujemy obowiązki indywidualnie ustalone z Zamawiającym, np. okresowe testy podatności systemów informatycznych.

Doradca ODO

Elastyczne warunki współpracy.

Rozliczenie oparte na wykazie wykonanych zadań.

Stała stawka za godzinę pracy.

 

W ramach współpracy m.in.:

 • opiniujemy dokumenty i umowy pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony danych osobowych,
 • opiniujemy planowane przez zamawiającego rozwiązania i projekty w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • doradzamy i wspieramy w sytuacji wystąpienia incydentów bezpieczeństwa,
 • doradzamy i wspieramy w zakresie zgłaszanych problemów,
 • szkolimy pracowników z zakresu wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych w formie stacjonarnej i e-learningowej,
 • realizujemy obowiązki indywidualnie ustalone z Zamawiającym, np. okresowe testy podatności systemów informatycznych.

 

Potrzebujesz wsparcia Inspektora Ochrony Danych?


  * dane obowiązkowe.
  Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO