Obowiązek informacyjny rodo

16 Mar 2020

Pracujesz zdalnie? Zastosuj tych kilka prostych zasad!


Ponieważ wiele osób zostało oddelegowanych do pracy w domu w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, warto przypomnieć kilka zasad bezpieczeństwa pracy zdalnej, by udoskonalić pracę i chronić firmowe zasoby. To bardzo ważne!Praca zdalna Pracujesz zdalnie? Zastosuj tych kilka prostych zasad!

Pobierz  Praca zdalna – zbiór dobrych praktyk