Obowiązek informacyjny rodo

27 Lut 2020

Praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa


Przez cyberbezpieczeństwo rozumiemy zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni. W obliczu szerokiego zastosowania nowych technologii i przechowywania niespotykanych ilości danych na komputerach i innych urządzeniach, kluczowym staje się zapewnienie ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem.

Należy przy tym pamiętać, że znaczna część tych danych ma charakter wrażliwy, niezależnie od tego, czy jest to własność intelektualna, dane bankowe, czy dane osobowe – a dostęp do nich może spowodować negatywne konsekwencje. Niezbędne zatem jest zapewnienie wszelkich środków zabezpieczających te dane oraz skoordynowaniedziałań w całym systemie informatycznym organizacji, by ochronić biznes i personel.

Chcąc promować proaktywne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego oraz wskazać najaktualniejsze zagrożenia i najlepsze praktyki obrony przed cyberatakami zapraszamy Państwa na nasze szkolenie „Praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa” , w trakcie którego wskażemy gotowe, możliwe do zastosowania środki techniczne i fizyczne, mające na celu zapobieganie i minimalizowanie strat związanych z cyberatakami. Nauczymy Was również identyfikowania i klasyfikowania incydentów i naruszeń bezpieczeństwa.

Program szkolenia znajdziecie tutaj. 

Zapisy na szkolenie są możliwe przez formularz dostępny na stronie: https://forsafe.pl/szkolenie/

Szkolenie Cyberbezpieczeństwo 25.03.2020 r. Praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa