Obowiązek informacyjny rodo

16 Wrz 2019

RODO w dziale HR


Po pierwszej fali dylematów odnośnie stosowania nowego prawa o ochronie danych osobowych, przyszedł w tym roku czas kolejnych zmian w różnych sektorach. Zmiany te dotknęły również pracodawców, a dostosowanie do nowych wymogów nierzadko okazywało się trudne i wymagało znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych, bowiem RODO wymaga proaktywnego podejścia do pozyskiwania i przetwarzania danych, w tym pracowników i kandydatów do pracy. Jedną z najważniejszych zasad wprowadzonych przez nowe regulacje stała się zasada rozliczalności, która wymogła na administratorach obowiązek udowodnienia, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem oraz przejrzyście i rzetelnie.

Z punktu widzenia każdego pracodawcy bardzo istotna stała się diagnoza procesów w działach HR, by gruntownie zinwentaryzować zasoby, często skrywane w archiwach zakładowych.  Pracodawcy zobligowani są również rozpoznać, w jakich procesach pełnią rolę administratorów, w jakich współadministratorów, a kiedy podmiotów przetwarzających. Muszą być również świadomi różnych innych ciążących na nich obowiązków, takich jak np: wypełnianie obowiązków informacyjnych, przygotowanie odpowiednich umów powierzenia, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wprowadzanie działań zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa.

Dlatego wychodząc naprzeciw nieustannie rodzącym się pytaniom o przetwarzanie danych pracowniczych, organizujemy otwarte szkolenie pt.: „RODO w dziale HR”.
Dedykujemy je zwłaszcza przedstawicielom Kadry kierowniczej oraz specjalistom HR z różnych obszarów – kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem. W jego trakcie zostaną omówione najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr.

Koszt szkolenia: 399,00 pln netto
Zgłoszenia można kierować poprzez formularz na stronie: https://forsafe.pl/szkolenie/

Aktualizacja szkolenie HR RODO w dziale HR