Obowiązek informacyjny rodo

16 Lip 2020

Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że „Tarcza prywatności”, która pozwala na transfer danych Europejczyków do USA jest nieważna. A to z  powodu, że amerykańskie służby mają zbyt łatwy dostęp do danych Europejczyków. Clue problemu stanowi fakt, że zasady, na jakich służby amerykańskie mogą sięgać po dane osobowe Europejczyków nie są uregulowane w sposób odpowiadający wymogom proporcjonalności, które przewiduje prawo Unii Europejskiej. Mówiąc wprost – nie ma żadnej gwarancji, że amerykańskie służby inwigilują Europejczyków tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne i uzasadnione choćby względami bezpieczeństwa. Na dodatek inwigilowane osoby nie mają w zasadzie żadnej możliwości sprzeciwu i odwołania się do niezależnego organu czy sądu. Przewidziany w „Privacy Shield” mechanizm mediacji nie daje takich gwarancji.

Wyrok ten wynikiem sprawy założonej przez M. Schremsa, który wniósł skargę do irlandzkiego organu nadzorczego zmierzającą zasadniczo do zakazania przekazywania jego danych osobowych przez Facebook Ireland na serwery należące do Facebook Inc., znajdujące się na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie dane te są dalej przetwarzane.

Ogłoszonym dzisiaj wyrokiem Trybunał stwierdził, że ocena decyzji 2010/87 w świetle Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) nie wykazuje niczego, co mogłoby podważać jej ważność. Trybunał stwierdził natomiast, że decyzja poprzednia 2016/1250 jest nieważna.

Z uzasadnieniem wyroku możecie się zapoznać tutaj: Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016_1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA

Co to w zasadzie oznacza?

  1. Transfery danych do USA na podstawie Privacy Schield są niezgodne z RODO
  2. Standardowe klauzule umowne zostały utrzymane ale wymagają badania bezpieczeństwa w kraju docelowym co może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Co rekomendujemy?

Przegląd kontraktów z powierzeniami oraz łańcuchów powierzeń.