E-szkolenia

W odpowiedzi na nieustająco rosnące zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami szkoleniowymi przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa dedykowane e-szkolenie.

 

Ta przystępna forma uczenia się ma same zalety!

 

E-lastyczność

pracownik szkoli się wtedy, kiedy ma na to czas – dostęp do szkolenia 24/7.

E-fektywność

wiedza jest przyswajana samodzielne i w dogodnym tempie.

E-konomia

niski koszt dla Pracodawców, możliwość przeszkolenia wielu pracowników w krótkim czasie.

E-dukacja

szkolenie zawiera ciekawe ćwiczenia pozwalające utrwalić wiedzę

E-waluacja

każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat po zakończeniu szkolenia potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

Rewolucja w Ochronie Danych Osobowych
staje się faktem.

Wdrożenie RODO w Organizacjach
– e-szkolenie dla Przedsiębiorców i Pracowników.

 

1 Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z przepisami nowego Europejskiego Prawa Ochrony Danych Osobowych („RODO” lub „GDPR”), które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r. pod kątem prawnym i organizacyjno-technicznym.

2 Dlaczego to jest ważne?

Dotychczas obowiązująca Ustawa o Ochronie Danych Osobowych wprowadzała obowiązek zapoznania pracowników z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, niezależnie od tego czy wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji (teraz Inspektora Ochrony Danych – IOD), czy też nie.
Zgodnie z RODO Administratorzy Danych stają przed wyzwaniem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które w najlepszy sposób ochronią dane osobowe przed incydentami związanymi z ich bezpieczeństwem. Jednym z możliwych do zastosowania środków organizacyjnych jest obowiązkowe e-szkolenie dla pracowników.

3 Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Podstawa prawna ochrony danych osobowych.
  • Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą.
  • Obowiązki Administratora Danych.
  • Status i zadania Inspektora Ochrony Danych.
  • Zasady przetwarzania danych w imieniu Administratora Danych.
  • Przekazywanie danych osobowych.
  • Środki ochrony prawnej.

 

Kliknij aby zobaczyć wersję DEMO


Aby uzyskać dostęp do e-szkolenia
wypełnij poniższy formularz


* dane obowiązkowe

** niezbędna do otrzymania indywidualnej oferty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORSAFE Sp. z o.o. w celu realizacji zapytania/zgłoszenia.Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” informujemy iż:
• Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000465922, NIP 725-206-86-85.
• Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zapytania/zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.,
b) marketingu własnych produktów lub usług Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.)
• Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

FreshMail.pl