Obowiązek informacyjny rodo

Szkolenia stacjonarne

Zdobytą wiedzę wykorzystujemy nie tylko w bezpośrednim działaniu. Z energią i zapałem staramy się nauczać innych przekazując doświadczenie oraz dobre praktyki, a także rozwiązania najczęściej spotykanych problemów. Dzięki naszym szkoleniom ugruntujecie swoją wiedzę z zakresu ochrony danych zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez RODO oraz poprawicie bezpieczeństwo danych w organizacjach.

 

Szkolenia otwarte:

 • Przyjemna atmosfera i kameralna wielkość grupy
 • Ekspercka wiedza wykładowców
 • Wygodna sala szkoleniowa w centrum Łodzi

 

Szkolenia zamknięte:

 • „Szyty na miarę” zakres tematyczny
 • Praktyczne warsztaty i ćwiczenia
 • Zawsze dogodny czas i miejsce szkoleń dopasowane do potrzeb klienta

4-5 godzin zegarowych zajęć

 

Aby zapisać się na szkolenie przejdź do formularza zgłoszeniowego

 

Aktualnie prowadzimy szkolenia z następujących tematów:

 

1 Analiza i szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – 28.02.2020 r.

W trakcie zajęć dowiesz się o:

 • definiowaniu kontekstu szacowania ryzyka,
 • określeniu kryteriów oceny ryzyka,
 • projektowaniu oraz przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych.

Uczestnicy będą dokonywać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Otrzymają również przykładowe ankiety, macierze, wykazy oraz formularze związane z analizą i szacowaniem ryzyka.

Pobierz program szkolenia_Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych.

 

2 Praktyczne podejście do Cyberbezpieczeństwa – nowy termin podamy niebawem

Ukończenie tego szkolenia da uczestnikom następujące korzyści:

 • umiejętność identyfikacji, definiowania i charakteryzowania najważniejszych zagrożeń oraz ataków,
 • zdolność określania ryzyk oraz wiedza jak postąpić z ryzykiem wystąpienia cyberataku,
 • wiedza dotycząca odpowiednich zabezpieczeń jako środków przeciwdziałania cyberatakom,
 • umiejętność dokumentowania systemu cyberbezpieczeństwa,
 • zdolność do identyfikacji i zarządzania incydentami i naruszeniami bezpieczeństwa,
 • podniesienie świadomości dotyczącej systemu bezpieczeństwa informatycznego.

Pobierz program szkolenia_Praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa

 

3 RODO w dziale HR – nowy termin podamy niebawem

Szkolenie przeznaczone jest zwłaszcza dla Kadry kierowniczej oraz specjalistów HR z różnych obszarów – kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem. Porusza najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony danych w pracy. Jego uczestnik:

 • pozna status Pracodawcy w procesie przetwarzania danych,
 • będzie umiał podjąć decyzję o zasadności przeprowadzenia oceny skutków do ochrony danych osobowych w dziale HR,
 • swobodnie rozróżni udostępnienie, powierzenie i współadministrowanie danych,
 • pozna zmiany sektorowe zgodnie z ustawą z dn. 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO,
 • pozna obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pobierz program szkolenia_RODO w dziale HR

 

4 Audyt wewnętrzny – podejście praktyczne. Efektywne prowadzenie audytu w organizacji – nowy termin podamy niebawem.

Szkolenie jest podzielone na dwa dni szkoleniowe – część teoretyczną i część praktyczną. W jego trakcie dowiesz się:

 • jakie przyjąć kryteria, zakres i jakie obszary objąć audytem?
 • jak przygotować listy kontrolne i wykonać czynności audytowe w obszarze formalno-prawnym oraz IT?
 • jak analizować umowy pod kątem udostępnienia i powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • jak weryfikować realizację założeń privacy by design oraz privacy by default  ?
 • jaką opracować raport z audytu ochrony danych osobowych?

Pobierz program szkolenia_Audyt wewnętrzny – podejście praktyczne.

Materiały szkoleniowe: uczestnik w trakcie szkolenia ma dostęp do norm ISO, które podlegają zwrotowi po szkoleniu; uczestnik szkolenia otrzymuje na własność listy kontrolne oraz informacje o dostępnych źródłach możliwych do wykorzystania podczas audytowania.

Informacje dodatkowe: konieczność posiadania przez uczestnika szkolenia własnego laptopa z zainstalowanym pakietem biurowym (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu).

 

5 Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego i wdrażanie zabezpieczeń – nowy termin podamy niebawem.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • określi i dobierze odpowiednie zabezpieczenia na podstawie szacowania ryzyka z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27002:2017,
 • będzie znał odpowiednie procedury eksploatacyjne i zyska wiedzę na temat ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zarządzania podatnościami i incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz udoskonaleniami.