Obowiązek informacyjny rodo

Szkolenia stacjonarne

Zdobytą wiedzę wykorzystujemy nie tylko w bezpośrednim działaniu. Z energią i zapałem staramy się nauczać innych przekazując doświadczenie oraz dobre praktyki, a także rozwiązania najczęściej spotykanych problemów. Dzięki naszym szkoleniom ugruntujecie swoją wiedzę z zakresu ochrony danych zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez RODO oraz poprawicie bezpieczeństwo danych w organizacjach.

 

Szkolenia otwarte:

 • Przyjemna atmosfera i kameralna wielkość grupy
 • Ekspercka wiedza wykładowców
 • Wygodna sala szkoleniowa w centrum Łodzi

 

Szkolenia zamknięte:

 • „Szyty na miarę” zakres tematyczny
 • Praktyczne warsztaty i ćwiczenia
 • Zawsze dogodny czas i miejsce szkoleń dopasowane do potrzeb klienta

4-5 godzin zegarowych zajęć

AKTUALNIE PROWADZIMY SZKOLENIA Z NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

1 Audyt wewnętrzny – podejście praktyczne.
Efektywne prowadzenie audytu w organizacji – 09.06.2020 r. (Warsztat online)

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu online i obejmuje część teoretyczną. W jego trakcie dowiesz się:

 • jakie przyjąć kryteria, zakres i jakie obszary objąć audytem?
 • jak przygotować listy kontrolne i wykonać czynności audytowe w obszarze formalno-prawnym oraz IT?
 • jak analizować umowy pod kątem udostępnienia i powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • jak weryfikować realizację założeń privacy by design oraz privacy by default  ?
 • jaką opracować raport z audytu ochrony danych osobowych?

Materiały szkoleniowe: uczestnik w trakcie szkolenia ma dostęp do norm ISO, otrzymuje na własność listy kontrolne oraz informacje o dostępnych źródłach możliwych do wykorzystania podczas audytowania.

Informacje dodatkowe: konieczność posiadania przez uczestnika szkolenia własnego laptopa z zainstalowanym pakietem biurowym (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu).

Aby zapisać się na szkolenie przejdź do formularza zgłoszeniowego

 

2 Praktyczne podejście do Cyberbezpieczeństwa – 23.06.2020 r. (Warsztat online)

Ukończenie tego szkolenia da uczestnikom następujące korzyści:

 • umiejętność identyfikacji, definiowania i charakteryzowania najważniejszych zagrożeń oraz ataków,
 • zdolność określania ryzyk oraz wiedza jak postąpić z ryzykiem wystąpienia cyberataku,
 • wiedza dotycząca odpowiednich zabezpieczeń jako środków przeciwdziałania cyberatakom,
 • umiejętność dokumentowania systemu cyberbezpieczeństwa,
 • zdolność do identyfikacji i zarządzania incydentami i naruszeniami bezpieczeństwa,
 • podniesienie świadomości dotyczącej systemu bezpieczeństwa informatycznego.

Aby zapisać się na szkolenie przejdź do formularza zgłoszeniowego