Obowiązek informacyjny rodo

Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym

Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym

Naruszenie to dotyczy najczęściej art. 31 RODO

Przejrzyj kary nałożone w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce za to naruszenie

DataKrajOrgan nadzorczy wydający decyzjęPodmiot kontrolowanyKaraKompas
09.03.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychVis Consulting Sp. z o.o.104.317 EURZobacz KOMPAS
03.06.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPrzedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole1.098 EURZobacz KOMPAS
10.07.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychEast Power Sp. z o.o.3.294 EURZobacz KOMPAS
15.07.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychGłówny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Geodeta Kraju
21.961 EURZobacz KOMPAS
09.09.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychS. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
23.09.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychDom Dziecka w S.UMORZENIE POSTĘPOWANIAZobacz KOMPAS
19.11.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
26.11.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZ. Sp. J.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. S.A.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. Sp. z o. o. sp. k.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. G. Sp. z o. o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. G. Sp. z o. o. sp. k.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
9.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychSmart Cities Sp. z o.o.2.819,46 EURZobacz KOMPAS
16.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZ. Sp. z o. o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
18.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan T. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
29.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychFundacja T.UMORZENIE POSTĘPOWANIA ze względu
na brak możliwości odbioru pism z UODO przez epidemię
Zobacz KOMPAS
05.01.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychAnwara Sp. z o.o.4.699 EURZobacz KOMPAS
01.03.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychE. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
19.03.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychFuneda Sp. z o.o.4.900 EURZobacz KOMPAS
19.04.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan T. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą T. Z.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
27.04.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPNP S.A. 5.050 EURZobacz KOMPAS
30.06.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychFundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra3.000 EURZobacz KOMPAS

Jak zapobiegać takim naruszeniom?

Współpracuj w trakcie kontroli z pracownikami Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiadaj na pisma Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!

Pamiętaj! Na potrzeby kontroli kontrolujący ma prawo do:

  • wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń;
  • wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z zakresem przedmiotowym kontroli;
  • przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
  • żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwania w charakterze świadka osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • zlecania ekspertyz i opinii.

Dokonując zgłoszenia naruszenia danych osobowych, współpracuj z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ustaleniu stanu faktycznego sprawy oraz prawidłowego jej rozstrzygnięcia.

WRÓĆ DO KOMPASU FORSAFE