Obowiązek informacyjny rodo

Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym

Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym

Naruszenie to dotyczy najczęściej art. 31 RODO

Przejrzyj kary nałożone w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce za to naruszenie

DataKrajOrgan nadzorczy wydający decyzjęPodmiot kontrolowanyKara (EUR)Kompas
21.06.2023PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychH. Sp. z o. o.33 012 PLNZobacz KOMPAS
02.06.2023PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychT. Sp. z o. o.18 864 PLNZobacz KOMPAS
09.03.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychVis Consulting Sp. z o.o.104.317Zobacz KOMPAS
03.06.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPrzedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole1.098Zobacz KOMPAS
10.07.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychEast Power Sp. z o.o.3.294Zobacz KOMPAS
15.07.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychGłówny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Geodeta Kraju
21.961Zobacz KOMPAS
09.09.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychS. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
23.09.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychDom Dziecka w S.UMORZENIE POSTĘPOWANIAZobacz KOMPAS
19.11.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
26.11.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZ. Sp. J.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. S.A.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. Sp. z o. o. sp. k.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. G. Sp. z o. o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. G. Sp. z o. o. sp. k.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
9.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychSmart Cities Sp. z o.o.2.819,46 EURZobacz KOMPAS
16.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZ. Sp. z o. o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
18.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan T. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
29.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychFundacja T.UMORZENIE POSTĘPOWANIA ze względu
na brak możliwości odbioru pism z UODO przez epidemię
Zobacz KOMPAS
05.01.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychAnwara Sp. z o.o.4.699Zobacz KOMPAS
01.03.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychE. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
19.03.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychFuneda Sp. z o.o.4.900Zobacz KOMPAS
19.04.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan T. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą T. Z.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
27.04.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPNP S.A. 5.050Zobacz KOMPAS
30.06.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychFundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra3.000Zobacz KOMPAS
21.04.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychN. Sp. z o. o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
26.03.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychA. Z. UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
07.09.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan M. B. prowadzący działalność gospodarcząUPOMNIENIEZobacz KOMPAS
06.09.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychD. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
01.09.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychM. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
01.12.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPactum Poland Sp. z o.o.4.000Zobacz KOMPAS
23.12.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPani K. W. prowadząca działalność gospodarczą1.000Zobacz KOMPAS
22.12.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPani J. P. prowadząca działalność gospodarczą1.000Zobacz KOMPAS
20.01.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. S.A.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
25.03.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan P. P. prowadzący działalność gospodarcząUPOMNIENIEZobacz KOMPAS
25.03.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychS. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
19.01.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychT. Sp. z o.o.UPOMNIENIE ZOBACZ KOMPAS
13.01.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPani B. Ż. prowadząca
działalność gospodarczą
UPOMNIENIEZOBACZ KOMPAS
16.12.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPani D. S., prowadząca
działalność gospodarczą
UPOMNIENIEZOBACZ KOMPAS
27.09.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZ. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZOBACZ KOMPAS
19.09.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. S. prowadząca
działalność gospodarczą
UPOMNIENIEZOBACZ KOMPAS
31.08.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan R. G.6.854ZOBACZ KOMPAS
30.08.2022PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychTIMSHEL Sp. z o.o.31.988ZOBACZ KOMPAS
13.01.2023GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)Intellexa SA50.000ZOBACZ KOMPAS
17.02.2023FinlandiaDeputy Data Protection OmbudsmanSuomen Asiakastieto Oy440.000ZOBACZ KOMPAS
21.06.2023PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan S. Ł. prowadzący działalność gospodarcząUPOMNIENIEZOBACZ KOMPAS
19.10.2023PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychM. Sp. J.UPOMNIENIEZOBACZ KOMPAS
16.11.2023PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychW. Sp. J.14.148ZOBACZ KOMPAS
21.12.2023PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. Sp. z o.o. Sp. K.18.864ZOBACZ KOMPAS
22.12.2013PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPani S. P.UPOMNIENIEZOBACZ KOMPAS

Jak zapobiegać takim naruszeniom?

Współpracuj w trakcie kontroli z pracownikami Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiadaj na pisma Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!

Pamiętaj! Na potrzeby kontroli kontrolujący ma prawo do:

  • wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń;
  • wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z zakresem przedmiotowym kontroli;
  • przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
  • żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwania w charakterze świadka osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • zlecania ekspertyz i opinii.

Dokonując zgłoszenia naruszenia danych osobowych, współpracuj z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ustaleniu stanu faktycznego sprawy oraz prawidłowego jej rozstrzygnięcia.

WRÓĆ DO KOMPASU FORSAFE