Obowiązek informacyjny rodo

Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym

Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym

Naruszenie to dotyczy najczęściej art. 31 RODO

Przejrzyj kary nałożone w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce za to naruszenie

DataKrajOrgan nadzorczy wydający decyzjęPodmiot kontrolowanyKaraKompas
09.03.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychVis Consulting Sp. z o.o.104.317 EURZobacz KOMPAS
03.06.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPrzedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole1.098 EURZobacz KOMPAS
10.07.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychEast Power Sp. z o.o.3.294 EURZobacz KOMPAS
15.07.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychGłówny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Geodeta Kraju
21.961 EURZobacz KOMPAS
19.11.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. Sp. z o.o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
26.11.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZ. Sp. J.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychK. S.A.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. Sp. z o. o. sp. k.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. G. Sp. z o. o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
04.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychP. G. Sp. z o. o. sp. k.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
9.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychSmart Cities Sp. z o.o.2.819,46 EURZobacz KOMPAS
16.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZ. Sp. z o. o.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
18.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPan T. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T.UPOMNIENIEZobacz KOMPAS
29.12.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychFundacja T.UMORZENIE POSTĘPOWANIA ze względu
na brak możliwości odbioru pism z UODO przez epidemię
Zobacz KOMPAS
05.01.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychAnwara Sp. z o.o.4.699 EURZobacz KOMPAS
27.04.2021PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPNP S.A. 5.050 EURZobacz KOMPAS

Jak zapobiegać takim naruszeniom?

Współpracuj w trakcie kontroli z pracownikami Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiadaj na pisma Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!

Pamiętaj! Na potrzeby kontroli kontrolujący ma prawo do:

  • wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń;
  • wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z zakresem przedmiotowym kontroli;
  • przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
  • żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwania w charakterze świadka osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • zlecania ekspertyz i opinii.

Dokonując zgłoszenia naruszenia danych osobowych, współpracuj z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ustaleniu stanu faktycznego sprawy oraz prawidłowego jej rozstrzygnięcia.

WRÓĆ DO KOMPASU FORSAFE