Obowiązek informacyjny rodo

Niedostateczna realizacja praw osób, których dane dotyczą

Niedostateczna realizacja praw osób, których dane dotyczą

Naruszenie to dotyczy najczęściej art. 12-22 RODO

Przejrzyj kary nałożone w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce za to naruszenie

DataKrajOrgan nadzorczy wydający decyzjęPodmiot kontrolowanyKaraKompas
11.03.2020SzwecjaData Protection Authority of SwedenGoogle LLC5.000.000 EURZobacz KOMPAS
03.07.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychO. S.A.NAKAZZobacz KOMPAS
06.07.2020HolandiaDutch Supervisory Authority for Data Protection (AP)Bureau Krediet Registration830.000 EURZobacz KOMPAS
11.03.2021HiszpaniaSpanish Data Protection Authority (AEPD)Vodafone España, S.A.U.8.150.000 EURZobacz KOMPAS
20.02.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychT. S.A.NAKAZZobacz KOMPAS
10.02.2020PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychB. Sp. z o.o.NAKAZZobacz KOMPAS
16.10.2019PolskaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychA. Sp. z o.o.NAKAZZobacz KOMPAS

Jak wystrzegać się takich naruszeń?

1. Opracuj i wdróż procedury realizacji praw podmiotów danych.

2. Dokonaj wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych dotyczących obsługi wniosków o skorzystanie z praw podmiotów danych.

3. Gdy otrzymasz wniosek o skorzystanie z praw podmiotów danych, który jest niejasny lub niekompletny, podejmij wszelkie niezbędne kroki w celu jego rozpatrzenia.

4. Gdy otrzymasz wniosek o skorzystanie z praw podmiotów danych, dotrzymaj terminu odpowiedzi na pismo.

5. Gdy rozpatrujesz wniosek o skorzystanie z praw podmiotów danych, nie przechowuj kopii dokumentu tożsamości.

WRÓĆ DO KOMPASU FORSAFE